28. juni 2021

Vil du være med til at undersøge astmamedicins effekt på muskelmasse

forsøgspersoner søges

For at kunne deltage skal du være mand, ikke-ryger, 18-45 år, og uden kendt kronisk sygdom eller fast medicinindtag. Du skal være aktiv/trænet (kondital på >55 for mænd), og have et BMI<26.

IkonForsøget har til formål at undersøge effekt af astmamedicin (formoterol) på muskelmasse og præstationsevne.

Hvad skal du?

I løbet af 6 uger skal du dagligt indtage astmamedicin eller placebo og komme til forsøgsdag før og efter de 6 uger.

Figur

Hvad får du?

Til hver forsøgsdag (ca. 2 timer) måles

  • din kropssammensætning (muskelmasse, fedtprocent) ved dxa-scanning
  • dit kondital på ergometercykel
  • din muskelstyrke af lårmusklen


Der gives honorar på 1.000 kr. for gennemførelse af forsøget (skattepligtig B-indkomst). Udgår du undervejs i forsøget udbetales der et forholdsmæssigt honorar.

Kontakt

Er du interesseret, eller ønskes yderligere information, kontakt: formoterol@nexs.ku.dk 

Søren Jessen, ph.d.-studerende og Morten Hostrup, Lektor, ph.d.

Institut for Idræt & Ernæring, Københavns Universitet

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité (H-18007889).