Vi søger raske mænd og kvinder til studie om sammenhænge mellem kost, tarmmiljø og tarmbakterier

Formålet med studiet er at undersøge, hvordan madens rejsetid igennem tarmen påvirker tarmbakteriernes aktivitet på henholdsvis en høj- eller lavfiber kost med henblik på at kunne give bedre kostvejledning tilpasset det enkelte individ.

Du kan muligvis deltage, hvis du

  • Er en rask person mellem 18-75 år.
  • Har afføring hver anden dag eller sjældnere.
  • Er villig til at opsamle urin- og afføringsprøver derhjemme og i stand til midlertidigt at opbevare prøverne i egen fryser i udleverede opbevaringsbokse.
  • Er villig til at spise den mad som bliver udleveret.

Du får som deltager

  • Gratis mad i 4 uger.
  • Indsigt i din tarmbakteriers aktivitet via personlig device, som måler fermentering i din tarm via din udånding.

Studiets forløb

Studiet løber hen over 7 uger, og indebærer syv besøg af 0,5-1 times varighed på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Studiet består af to perioder adskilt af en pause.

I den første uge skal du registrere din kost i tre dage. I anden uge vil du via lodtrækning blive tildelt en kost med enten et højt eller lavt kostfiberindhold, som du skal spise de næste to uger – alle måltider udleveres.

Derpå følger en pause på minimum to uger, hvorefter de tre første uger gentager sig. I tredje uge af enten den første eller anden periode skal du desuden dagligt indtage afføringsmiddel (Movicol), for at forkorte madens rejsetid igennem tarmen.

ForsøgsoversigtHver uge skal du opsamle én afføringsprøve og én urinprøve.

Desuden skal du spise en dåse majs og to muffins med blå madfarve for at måle madens rejsetid igennem din tarm.

Endelig skal du dagligt måle fermentering i din tarm ved at måle på din udåndingsluft ved hjælp af en udleveret device, som forbindes til din telefon.

Kontakt

Er du interesseret i at deltage eller har spørgsmål til forsøget, kan du kontakte:

Malte Studnitz Jørgensen,
Institut for Idræt og Ernæring

Telefon:  40 90 12 67

Email: primakost@nexs.ku.dk

Dansk projekttitel: Effekterne af ændring i tarmpassagetid på tarmbakteriers sammensætning og metabolisme under en lav- og høj-fiber kost* (PRIMA-KOST)

*English title: Effects of changing intestinal transit time on gut microbial composition and metabolism during a dietary intervention with low and high fiber.

Projektet er godkendt af den Videnskabsetisk Komité –Region H (protokol H-23033118).

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.

Tegning