Vi søger raske forsøgspersoner i alderen 22-27 år og 65-70 år

Neurovidenskabeligt forskningsprojekt hvor vi vil undersøge samspillet mellem motorisk funktion, aldring, og fysisk aktivitet. 

Figure

Du vil blive bedt om at udføre en computerbaseret test som tester finmotorik. Imens vil vi måle din hjerneaktivitet med funktionel magnetisk resonanstomografi (fMRI).

Du vil også blive bedt om at udføre nogle kognitive opgaver som tester din opmærksomhed og nogle simple motoriske hverdagsopgaver. Forsøget er fordelt over to dage - begge forsøgsdage vil tage omkring 2 timer hver.

Dag 1 – Motor og kognitive tests
Institut for Idræt & Ernæring, Københavns Universitet
Nørre Alle 51, 2200 København N

Dag 2 – fMRI hjerne scanning
MR-Forskningssektionen, Hvidovre Hospital
Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre

Betaling for deltagelse

Du vil modtage 200 kr. for den første time hver dag og 100 kr. for hver påbegyndt time derefter.

Kontakt

Hvis du er interesseret i at høre mere, kontakt os på e-mail: ReScale@nexs.ku.dk eller Anke Ninija Karabanov, lektor, PhD, på telefon 3532 8039.

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komite og Datastyrelsen.

Forsøgspersoner søges

Institut for Idræt og Ernæring søger løbende forsøgspersoner til forskningsprojekter.
Se den aktuelle liste her.

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.