9. september 2020

Veltrænede mandlige forsøgspersoner søges til forsøg

forsøgspersoner søges

Til forsøget: Effekten af glukokortikoider på Atletens Biologiske Pas. 

Deltagelse

For at kunne deltage, skal du være mand, mellem 18 og 40 år og have erfaring med udholdenhedstræning på cykel. Du vil få bestemt dit kondital, som skal være over 60 ml/kg/min. Du skal være sund og rask, ikke-ryger og må ikke tage medicin.

Du må ikke have doneret blod 3 måneder op til forsøgets start og du må ikke donere blod undervejs. Desuden må du ikke deltage i konkurrencesport 3 uger efter behandling.

Ved deltagelse i forsøget vil du være med til at styrke bekæmpelsen af doping i idrætsverdenen.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge betydningen af en øget mængde røde blodceller induceret med en standard glukokortikoid behandling for fortolkningen af centrale blodværdier i Atletens Biologiske Pas. Desuden undersøges hvordan den øgede mængde røde blodceller påvirker præstationsevnen målt på cykel samt sporbarheden af stoffet.

Forløbet

Du skal møde op til screening, hvor dit generelle helbred undersøges og din kondition bestemmes vha. af cykeltest.

Er du egnet og ønsker at deltage vil vi opsamle biologiske materiale fra dig, i form af blod- og urinprøver og udåndingsluft i løbet af de følgende 2 uger. Desuden skal du udføre præstationstests på cykel og din totale blodmængde måles.

Efterfølgende vil du få en injektion af glukokortikoid eller saltvand i din muskel. I de kommende 3 uger opsamles biologisk materiale i alt 6 gange og din totale blodmængde samt præstationsevne måles.

Efter minimum 12 ugers pause påbegyndes forsøgsrunde 2, der består af samme studiedesign. Du vil blot få en injektion af det modsatte præparat (glukokortikoid eller saltvand) ift. forsøgsrunde 1. Det bestemmes tilfældigt hvornår du får glukokortikoid- eller saltvandsbehandling og det vil være blindet for dig hvornår du får hvad.

Der gives honorar på 2.500 kr. for gennemførsel af forsøget (skattepligtigt).

Forsøgene udføres på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, Nørre Allé 51, 2200 København N.

Kontakt

Har du lyst til at deltage, eller få yderlige information, kontakt venligst undertegnede på antidoping@nexs.ku.dk

Bedste hilsener,

Forsøgsleder, Lektor Nikolai Baastrup Nordsborg, Cand. Scient., Ph.d.

Postdoc, Jacob Bejder, Cand.Scient., Ph.d.