Sunde og raske voksne søges til et kostregistreringsforsøg

Forsøgsperoner søges til et videnskabeligt studie, der validerer et webbaseret selvadministreret kostregistreringsværktøj.

Hvem kan deltage?

Du skal være mellem 35 og 70 år med et BMI (BMI = vægt i kilo / (højde × højde i meter)) mellem 22-32 kg/m2.

Du må ikke have haft en vægtøgning eller -tab (± 2,5 % af kropsvægten) inden for de sidste 3 måneder, og må heller ikke dyrke elitesport eller lignende i mere end 5 timer om ugen.

Du skal være/føle dig sund og rask og må ikke tage medicin, der påvirker din kropsvægt. Endelig må du ikke være gravid, ammende eller planlægge graviditet i løbet af studieperioden.

Du skal være villig til at møde fysisk på Institut for Idræt & Ernæring, Københavns Universitet, Rolighedsvej 30, 1958 Frederiksberg.

Hvad er formålet?

Projektets formål er at validere et elektronisk kostregistreringsværktøj, Myfood24® overfor objektive biomarkører. Dertil at undersøge reproducerbarheden af gentagne registreringer med det elektroniske kostregistreringsværktøj.

Projektet vil generere viden om potentielle fejl, der kan opstå ved det elektroniske kostregistreringsværktøj og i hvor høj grad, det registrerede kostindtag er i overensstemmelse med de målte i biomarkører.

Projektet vil desuden afklare, i hvor høj grad resultaterne fra kostregistreringsværktøjet stemmer overens med gentagne registreringer.

Valideringen af denne metode til registrering af kostindtag vil kunne bruges fremadrettet i undersøgelser af sammenhængen mellem kostindtag og risiko for sygdom.

Studiets forløb

Ved informationsmødet vil projektet blive gennemgået, og du kan underskrive samtykkeerklæringen.

Efterfølgende til screening skal du måles og vejes, besvare et spørgeskema vedgørende fysiskaktivitet og du beslutter dig for en dag til at begynde din 7 dages kostregistrering ved hjælp af et webbaseret værktøj, Myfood24®.

Ved første besøg skal du måles og vejes, en blodprøve opsamles. Inden besøget skal du opsamle én 24 timer urinprøve og have gennemført den syv dages kostregistrering.

Ved andet besøg skal du måles og vejes. Inden besøget skal du gennemføre en ny syv dages kostregistrering.

Honorar

Som forsøgsdeltager vil du ikke modtage honorar. Men efter gennemført deltagelse vil du få mulighed for en samtale med en diætist, hvor fokus er på en feedback fra din kostregistrering i forhold til sund kost baseret på de Danske Kostråd.

Interesseret?

Har du lyst til at deltage eller få yderligere information?

Læs mere om projektet i deltagerinformationen.

Udfyld spørgeskemaet og bliv kontaktet.

Kontakt

E-mail: valid@nexs.ku.dk.

Projekttelefon: 2364 9608.

Hovedansvarlig for projektet: Professor Inge Tetens.

Daglig projektleder: Ph.d.-studerende Sadime Basak Kisi Kaki

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komite, Region Hovedstaden, Protokol anmeldelsesnummer: 91474

Forsøgspersoner søges

Institut for Idræt og Ernæring søger løbende forsøgspersoner til forskningsprojekter.
Se den aktuelle liste her.

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.

VALID