24. september 2021

Typisk udviklede forsøgspersoner søges til kontrolgruppe i et projekt om motorisk indlæring for personer med Downs Syndrom

forsøgspersoner søges

Til projektet ”Bevægelse, samvær og livsduelighed for unge udviklingshæmmede”, der udføres af Institut for idræt og Ernæring på KU, søges der raske kvinder og mænd mellem 18 og 35 til at deltage i kontrolforsøg om motorisk indlæring.

Forsøgets formål 

Forsøgets formål er at undersøge hvordan voksne personer med Downs Syndrom og cerebral parese indlærer nye motoriske færdigheder, samt hvordan grupperne præsterer på en række kognitive parametre relateret til indlæringen og i fin- og grovmotoriske tests. Resultaterne af forsøget vil til komme personer med Downs Syndrom og cerebral parese til gavn, da viden om hvordan indlæringen af nye færdigheder foregår, kan overføres til praksis omkring undervisning og uddannelse af disse befolkningsgrupper.

Testbatteri

Som forsøgsperson skal du igennem et testbatteri bestående af:

  • En visoumotorisk opgave, hvor man skal styre en cursor på en skærm ved at klemme om et saksehåndtag.
  • En Purdue Pegboard test til undersøgelse af finmotorik
  • En grovmotorisk test på en stor touch-tavle
  • Kognitive test, der undersøger din koncentrationsevne, visuelle arbejdshukommelse og eksekutive funktioner

Rollen som forsøgsperson

Som forsøgsperson skal man møde op på Institut for Idræt og Ernæring 2 gange med præcis 1 uge imellem de to besøg:

Dag 1: Hovedforsøg (ca. 2 timer)
Du prøver pinch-opgaven, hvor man skal klemme om et sakse-håndtag, og øver dig på at indlære færdigheden.

Dag 2 (7 dage efter dag 1): Genkaldelsestest og supplerende undersøgelser (ca. 1.5 timer)
Du prøver Pinch-opgaven igen i kort tid. Herefter gennemgår du de resterende tests, hvor vi undersøger dine kognitive egenskaber, samt fin- og grov motorik.

Kontakt

Har dette vakt din interesse, så tøv ikke med at kontakte os:

Daglig ansvarlig, videnskabelig assistent, Laurits Munk Højberg: 91532178, lmh@nexs.ku.dk

Forsøgsleder, Lektor Jacob Wienecke, 24433590, wienecke@nexs.ku.dk

Godkendt af Etisk komité: H-19017828.