04. juni 2019

Sundhedseffekter af fysisk aktivitet for mænd

Forsøgspersoner søges

Kunne du tænke dig at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forsøg, der har til formål at undersøge mekanismerne bag de positive sundhedsmæssige effekter af fysisk aktivitet?

Du er:

  • En rask, normalvægtig mand mellem 22 og 35 år.
  • Ikke-ryger.
  • Moderat trænet (ca. svarende til en træningsmængde på 0-2 gange om ugen)
  • Ingen kendte metaboliske sygdomme
  • Indstillet på at få taget blodprøver og muskelprøver

Forsøgets forløb

Deltagelse i 1 testdag hvor dit kondital og fedtprocent bestemmes, 1 testdag hvor du skal lave forskellige former for fysisk aktivitet, 1 testdag til testning af maksimal styrke i lårmuskulatur + 3 forsøgsdage af ~6 timers varighed.

Forsøgsdagenes forløb

Du ankommer fastende om morgenen, hvorefter du skal lave én af tre motionsformer; udholdenhed-, sprint- eller styrketræning. Herefter følger en hvileperiode på 3 timer. Undervejs vil der blive udtaget muskelprøver, blodprøver og dit stofskifte vil blive målt.

Honorar

Skattepligtigt honorar gives for din deltagelse.

Kontakt

Ph.d. studerende cand.scient. Christian S. Carl, chc@nexs.ku.dk, telefon: 4070 6546.

Ansvarlig læge: Professor dr.med., Erik A. Richter, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Forsøget er anmeldt til Det Videnskabsetiske Komitésystem ved journalnummer H-18051389.