08. januar 2018

Sporing af ”mikro-bloddoping”

Forsøgspersoner søges

til sporing af blodtransfusion. Godt trænede udholdenhedsatleter i alderen 18-39 år søges til projekt om blodtransfusion (bloddoping).

For at deltage

  • Du skal være mellem 18 og 39 år og trænet udholdenhedsatlet.
  • Du skal være sund og rask samt ikke-ryger.
  • Du får bestemt dit konditionstal, som skal være over 55 ml/kg/min (for mænd), og over 50 ml/kg/min (for kvinder).
  • Du må ikke have doneret blod i 3 måneder, eller have opholdt dig i højt beliggende områder (>1.000m over havet) i 2 måneder, før forsøgsstart.

Formål

Vi vil undersøge muligheden for at udvide udvalget af de biomarkører, som Atletens Biologiske Pas (ABP) kan anvendte til at spore brugen af bloddoping samt undersøge, hvilken betydning evt. forskelle mellem køn kan have på kendte og nye biomarkører.

Tidsplan

Du skal komme til en screeningsdag, hvor vi måler din blodprocent og dit jernniveau via en blodprøve samt måler dit blodtryk. Desuden skal vi teste din kondition vha. en cykeltest. Efter lodtrækning vil du herefter blive en del af kontrolgruppen (ingen behandling) eller interventionsgruppen (bloddoping). Igennem 8 uger vil vi opsamle blod- og urinprøver én gang ugentligt for at undersøge den normale variation. Efter de 8 uger tapper vi en pose blod (450 ml). Herefter følger en periode på 4 uger, hvor du skal tage jerntabletter for at sikre gendannelse af det tappede blod. I disse 4 uger vil vi desuden opsamle en række blod- og urinprøver. Efter de 4 uger vil du få en del af det tappede blod tilbage, og vi vil igen opsamle en række blod- og urinprøver. Er du i kontrolgruppen, skal du have taget blodprøver på samme tidspunkt som i interventionsgruppen.

Yderligere information

Du kan læse mere om studiet i projektets protokolresumé eller ved at kontakte undertegnede.

Forsøgene udføres ved Institut for Idræt og Ernæring, Universitetsparken 13, 2. sal, 2100 København Ø.

Honorar

Honorar gives (1.500 kr.)

Kontakt

Har du lyst til at deltage så send en mail til bloddoping2017@nexs.ku.dk

Ansvarlig forsøgsleder:
Lektor Nikolai Baastrup Nordsborg, cand.scient., ph.d.

Ph.d. studerende, cand.scient. Andreas Breenfeldt Andersen