Neurovidenskabeligt forskningsprojekt

Vi søger raske forsøgspersoner i alderen 22-27 år og 65-70 år

Vi vil undersøge samspillet mellem indlæring af motoriske færdigheder, aldring, og fysisk aktivitet.

Det skal du igennem

Du vil blive bedt om at træne 15 min. dagligt en finmotorisk opgave hjemme, 4-6 dage om ugen i tre uger.

I forbindelse med dette vil vi måle din hjerneaktivitet med funktionel magnetisk resonanstomografi (fMRI) i alt fire gange fordelt på forskellige dage.

Du vil også blive bedt om at udføre nogle kognitive opgaver som tester din opmærksomhed og nogle simple motoriske hverdagsopgaver.

Hver forsøgsdag med hjernemåling varer 2-3 timer.

Betaling for deltagelse

Du vil modtage 200 kr. for den første time hver dag og 100 kr. for hver påbegyndt time derefter.

Du vil yderligere få en gave eller et gavekort på op til 200 kr. afhængig af hvor meget du træner på opgaven hjemme.

Kontakt

Hvis du er interesseret i at høre mere, kontakt os på

E-mail: noven@nexs.ku.dk eller

Anke Ninija Karabanov, lektor, Ph.d., telefon3532 8039

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.