7. april 2021

Raske mænd og kvinder i alderen 18-75 år søges til projekt om sammenhænge mellem kost, tarmmiljø og tarmbakterier

forsøgspersoner søges

til et videnskabeligt studie, der ønsker at undersøge sammenhænge mellem kost, tarmmiljø og tarmbakterier.

PRIMA tarmDu kan sandsynligvis deltage hvis du:

 • Er mand / kvinde (18-75 år)
 • Har et BMI 18.5-30.0 kg/m2
 • Er rask
 • Ikke tager medicin (præventionsmiddel og mild anti-depressiv medicin er undtaget)
 • Ikke er gravid eller ammer
 • Er villig til dagligt at indsamle én afføringsprøve og én urinprøve i 9 dage og opbevare dem i egen fryser
 • Er villig at registrere tiden det tager majs at komme igennem tarmsystemet
 • Er villig til at afgive to blodprøver
 • Er villig til dagligt at registrere kostindtag og afføringsmønstre i 9 dage
 • Ikke har taget antibiotika, diarre medicin eller afføringsmiddel i den sidste måned
 • Er villig at spise rugbrød, smør, marmelade, æg, yoghurt, valnødder og blåbær
 • Har bærbar eller smartphone med internetadgang

Forsøget

Forsøget gennemføres i perioden fra januar til december 2021, hvor du skal møde ind til ét informationsmøde, ét kort møde hvor du får alt materiale udleveret, samt to forsøgsdage. Den ene forsøgsdag tager ca. 7 timer og den anden tager ca. 1 time.

Forsøget strækker sig over 9 dagefor dig, hvor du dagligt skal opsamle én urin- og én fæcesprøve, samt udfylde afførings og kostdagbog.

På første forsøgsdag skal du spise ét morgenmåltid, opsamle 24-timers døgnurin, afgive én blodprøve og have målt din højde og vægt, samt dit niveau af hydrogen og metan i udåndingsluften.

På anden forsøgsdag skal du aflevere alle opsamlede prøver, afgive én blodprøve og have målt niveau af hydrogen og metan i udåndingsluften.

Desuden laver vi et sub-studie i dette projekt, hvor der sammen med morgenmadsmåltidet samtidig skal sluges én kapsel, som måler temperatur og pH igennem mave-tarm systemet. Det er frivilligt om man vil deltage i sub-studiet og har ikke betydning for om man kan deltage i projektet.

Du kan deltage i sub-studiet, hvis du foruden ovenstående kriterier:

 • Ikke tager medicin, der ændrer tarmens peristaltik eller påvirker mavesyren (protonpumpehæmmere, histamin blokkere, peristaltik-fremmende/hæmmende medicin, antiemetika, makrolider, antikolinergika, antacider)

Honorar

Ved gennemførsel af studiet gives et gavekort til en værdi af 500 kr. Deltagere som gennemfører kapsel-undersøgelsen gives et ekstra gavekort på 300 kr.

Endelig tilbydes du at se din tarmbakteriesammensætning, når denne foreligger. Hvis du af en eller anden grund ikke kan gøre undersøgelsen færdig, vil du blive kompenseret i henhold til det tidsforbrug, besvær og de risici, du har haft.

Deltagelse

Alle forsøg udføres på Institut for Idræt og Ernæring, Rolighedvej 26, 1958 Frederiksberg, Københavns Universitet.

Hvis du tror, du overholder deltagerkriterierne og er interesseret i at deltage, bedes du kontakte os på mail prima@nexs.ku.dk. Skriv gerne et telefonnummer i mailen, så vil vi ringe dig op.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: prima@nexs.ku.dk.

Hent projektets deltagerinformation.

Læs mere om PRIMA-projektet.

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité-Region H ved journalnummer H-20074067.