11. juni 2020

Ønsker du / I et vægttab og leve sundere de næste 2 år?

forsøgspersoner søges

Så meld jer til vægttabs- og vægtvedligeholdelsesprojektet. Vi søger voksne og familier, der vil deltage i et forsøg om effekten af en sund kost med eller uden sødemidler på kropsvægten.

Projektet foregår på Institut for Idræt & Ernæring, Frederiksberg, og er opdelt i to perioder. For voksne er der en vægttabsperiode på 2 mdr. efterfulgt af en vægtvedligeholdelsesperiode på 22 mdr. For børn er der en vægtstabilitetsperiode på 2 mdr. efterfulgt af en periode på 22 mdr. med vægtvedligeholdelse.

Som forsøgsdeltager vil man modtage diætistvejledning med rådgivning omkring, hvordan man følger en generel sund kost og livsstil. Ved tilfældig lodtrækning vil det blive afgjort, om indtagelse af produkter med sødemidler vil være tilladt i vægtvedligeholdelsesperioden. Alle fødevareprodukter er tilgængelige på det danske marked.

I løbet af det 2-årige projekt vil man som forsøgsdeltager skulle deltage i 5 undersøgelsesdage, hvor der måles kropsvægt og -sammensætning, tages blodprøver og udfyldes spørgeskemaer om fx fysisk aktivitet, kost og appetit. Desuden skal alle forsøgsdeltagere registrere deres kostindtag, og de voksne deltagere vil blive bedt om at indsamle urin- og afføringsprøver.

For at kunne deltage som voksen skal man opfylde følgende kriterier:

  • Dit BMI skal være ≥ 25 kg/m2
  • Din alder skal være 18-65 år

For at kunne deltage som familie skal man opfylde følgende kriterier:

  • mindst én voksen med overvægt/fedme (BMI ≥ 25 kg/m2) mellem 18-65 år
  • mindst ét barn med overvægt/fedme (baseret på højde, vægt og alder) mellem 6-12 år

Kontakt

Hvis du/I opfylder kriterierne ovenfor og er interesserede i at deltage, så kontakt os på e-mail sweet@nexs.ku.dk eller ring til os på 93 50 96 38.

Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden.

Projektleder, Prof. Anne Raben.

Daglig projektleder, Adjunkt Louise Kjølbæk, Institut for Idræt og Ernæring, Rolighedsvej 30, 1958 Frederiksberg.