14. juni 2022

Ønsker du og din familie at prøve at spise bæredygtig aftensmad i 6 uger?

forsøgspersoner søges

Vi søger familier med børn i alderen 8-10 år i København, der ønsker at deltage i et forsøg om aftensmåltider med alternative proteiner.

Om projektet

I projektet undersøger vi, hvordan aftensmåltider med bæredygtige proteiner påvirker familiers kostmønstre, kød- og proteinindtag.

Kød til aftensmad udskiftes med bæredygtige alternativer (plante- eller insektbaseret) 2-3 gange om ugen. Produkterne udleveres gratis under forsøget.

Forsøgsprodukterne afhentes hver 2. uge på Institut for Idræt og Ernæring. Derudover skal man deltage i 2-3 besøg på Institut for Idræt og Ernæring (Frederiksberg) af maks. 1,5 times varighed.

Undervejs i forsøget skal man 2 gange (start og slut) registrere sin kost i 4 dage og indsamle 3 urinprøver, samt besvare spørgeskemaer elektronisk hjemme.

Deltagelse

Vi søger forsøgspersoner som:

  • Spiser kød min. 5 dage/ugen i gennemsnit
  • Er villige til at spise plante- eller insektbaserede fødevarer til aftensmad 2-3 ugentligt i 6 uger
  • Én forælder og ét barn som ønsker at deltage og bor sammen
  • Barnet er mellem 8 og 10 år gammel
  • Ikke følger en særlig kost, fx veganer eller vegetar, glutenfrit, keto mv.

Kontakt

Hvis dette har vakt jeres interesse, kan I læse mere i deltagerinformationen. Vi kan kontaktes på e-mail susinchain@nexs.ku.dk  eller projekttelefon 93 50 94 03.

Projektleder: Lektor Nanna Roos

Daglig forsøgsansvarlig, videnskabelig assistent: Mie Normand

Institut for Idræt & Ernæring, Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg

Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden.