16. marts 2022

Mandlige og kvindelige forsøgspersoner søges til studie om kosttilskuds præstationsfremmende virkning

Forsøgspersoner søges

til studie om kosttilskuds præstationsfremmende virkning. Studiet har til formål at undersøge hvordan forskellige kombinationer af kosttilskud (koffein, kreatin og natriumbikarbonat) påvirker præstationsevnen.

Hvem kan deltage

Du kan muligvis deltage hvis du er:

  • 18-45 år gammel
  • Kondital >60 mL O2/kg/min (for mænd) og >55 mL O2/kg/min (for kvinder)
  • Er rask, og ikke tager fast medicin
  • Har trænet struktureret 3 eller flere gange om ugen i mindst 2 år.

Du må ikke være ryger eller have doneret blod inden for de seneste 3 mdr. Du må heller ikke donere blod mens forsøget finder sted.

Hvad indeholder forsøget?

6 forsøgsdage på Institut for Idræt og Ernæring. På hver forsøgsdag vil du blive testet på kondicykel, få målt muskelstyrke og taget blodprøver.

På 6 af forsøgsdagene vil du få en kombination af kosttilskud og placebo som indtages 1½ time før testning.

På første og sidste forsøgsdag vil du få målt kondital og blive DEXA-scannet for at bestemme kropssammensætning.

Hvad får du?

Udover at bidrage til forskning i kosttilskuds præstationsfremmende effekter får du: Målt kondital, kropssammensætning (muskelmasse og fedtprocent) og muskelstyrke af lårmusklen.  

Forsøgene udføres ved Institut for Idræt og Ernæring, Universitetsparken 13, 2100 København Ø. For deltagelse i det fulde forsøg gives kr. 2.000 (skattepligtig). 

Kontakt

Email: cocktail@nexs.ku.dk

Ansvarlig forsøgsleder: Lektor Morten Hostrup, Cand.scient., PhD.

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité (H-21035646).