5. oktober 2020

Mandlige forsøgspersoner søges til antidopingprojekt

forsøgspersoner søges

Vil du hjælpe til i udviklingen af en ny testmetode til brug i dopingkontrol? Vi søger mandlige forsøgspersoner (18-35 år) til antidopingforsøg. Forsøgets formål er at undersøge, om der er forskel i koncentrationen af det stimulerende stof efedrin i små blodprøver (dried blood spot (DBS)) opsamlet fra fingeren vs. fra overarmen, samt i DBS vs. traditionel blodprøve.

Deltagelse

Du skal være mand, rask, mellem 18 og 35 år gammel, være moderat til godt trænet (minimum to træningspas om ugen), hverken du eller din nærmeste familie skal have hjerterytmeforstyrrelser (arytmi), og du skal ikke have diabetes, grøn stær (sygdom med forhøjet tryk i øjet), nyreproblemer eller bruge mediciner, der kan forstyrre effekten af efedrin (f.eks. medicin mod depression og antimigræne-midler). 

Formål

Studiets formål at undersøge om der er forskel i koncentrationen af det stimulerende stof efedrin i dried blood spots (DBS) opsamlet fra fingeren vs. fra overarmen, samt i DBS vs. plasma.

Forløb

Undersøgelsen involverer to forsøgsdage med en uge imellem.

Forsøgspersonerne vil modtage en engangsdosis af ~ 0,3 mg/kg ('lav dosering') og ~ 0,8 mg/kg ('høj dosering') efedrin i tilfældig rækkefølge. DBS-prøver fra fingerspidsen og overarmen, samt traditionelle blodprøver, opsamles ved 0, 1, 2, 4, 6 og 8 timer efter indtagelse af efedrin. En lancet vil blive brugt til at opsamle DBS fra siden af fingerblommen, mens en enhed med mikronåle vil blive brugt til at opsamle DBS på overarmen. Traditionelle blodprøver opsamles ved hjælp af et venekateter i armen.

Forsøgene udføres ved Institut for Idræt og Ernæring, Universitetsparken 13, 2100 København Ø, og har forventet opstart senest i december 2020.

For deltagelse i det fulde forsøg gives kr. 1.500, som der skal betales skat af.

Kontakt

Du kan få mere information om forsøget ved at skrive til Sara A. Solheim, ph.d. og videnskabelig projektmedarbejder i Anti Doping Danmark, på sas@antidoping.dk 

Ansvarlig forsøgsleder er Jakob Mørkeberg, ph.d. og videnskabelig seniorkonsulent i Anti Doping Danmark.