11. februar 2021

Mænd søges til forsøg om yoghurt

forsøgspersoner søges

Forsøgets formål er, at undersøge hvordan krop og sundhed påvirkes af at inkludere yoghurt i den daglige kost.

Mælk

Forsøget

Forsøget forløber over 20 uger, hvor du i de første fire uger skal erstatte en del af din daglige kost med 400 g sødmælk. I de følgende 16 uger skal du erstatte en del af din daglige kost med 400 g af et ud af fire forsøgsmejeriprodukter (tilfældigt fordelt).

Forsøgsprodukter

De fire forsøgsprodukter er:

  • Sødmælk
  • Sødmælksyoghurt, naturel
  • Lavpasteuriseret sødmælksyoghurt, naturel
  • Sødmælksyoghurt fremstillet ved kemisk syrning, naturel

Det er derfor vigtigt, at du kan lide og tåle yoghurt naturel og sødmælk. Du vil få alle forsøgsprodukterne udleveret af os.

Du kan deltage hvis

  • Du er en sund og rask mand
  • Du er i alderen 30-70 år
  • Du har et BMI mellem 28-45 kg/m2 (beregnes: vægt (kg) / højde (m)2)
  • Du her en taljeomkreds over 102 cm

Det er derudover vigtigt, at du kan vedligeholde din vægt under hele studiet.

Hvad får du ud af at deltage?

Du vil få udleveret forsøgsmejeriprodukterne omkostningsfrit gennem 20 uger og få oplyst værdifuld sundhedsrelateret viden om din krop.

Derudover tilbydes du en kostvejledning ved afslutning af forsøget, hvor du har mulighed for at blive vejledt til en sundere kost.

Placering

Forsøget foregår primært på Institut for Idræt og Ernæring, Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg. Du skal kunne møde op på instituttet én gang om ugen for at hente forsøgsprodukter samt to grundige undersøgelsesdage før og efter interventionen.

Derudover skal du før og efter forsøget møde op på Herlev Hospital for at få foretaget en MR-scanning.

Interesseret?

Send en mail til fermets@nexs.ku.dk (indeholdende dit navn og telefonnummer) eller telefon 5148 9380 og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Læs mere om forsøget FerMetS.

Forsøget er videnskabeligt og godkendt af den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden (H-20059243).