Mænd søges til forsøg om mejeriprodukter – Københavns Universitet

NEXS > Om instituttet > Forsøgspersoner > Mænd søges til forsøg ...

13. september 2018

Mænd søges til forsøg om mejeriprodukter

Forsøgspersoner søges

Kan du lide mælk og ost? Forsøgets formål er at undersøge hvordan ændringer i mejeriprodukters struktur påvirker blodets indhold af fedtstoffer. Forsøget forløber over ca. 2 mdr. hvor du på 4 forskellige testdage skal indtage et testmåltid. På testdagen skal du møde fastende om morgenen og vil være færdig sidst på eftermiddag. Undervejs vil du få serveret et testmåltid, få taget blodprøver løbende (du skal kun stikkes én gang pr. testdag), samt registrere appetit. Afslutningsvis serveres et ad libitum måltid.

Forsøgets formål

Studier har vist at indtag af fermenterede mejeriprodukter (ost) ikke har den skadelige virkning på blodets indhold af fedtstoffer og dermed risikoen for at udvikle f.eks. hjertekarsygdom som ellers kunne forventes ud fra produktets indhold af mættet fedt. En mulig årsag hertil kunne være mejeriproduktets fødevarestruktur.

I forsøget ønsker vi at undersøge hvordan ændring i mejeriprodukters struktur påvirker blodets indhold af fedtstoffer.

Du kan deltage hvis du bl.a. opfylder nedenstående kriterier:

  • er en sund og rask mand
  • er mellem 18 og 40 år
  • har et BMI mellem 18,5 og 24,9 kg/m2
  • kan lide mejeriprodukter herunder mælk og ost
  • er ikke-ryger
  • dyrker mindre end 10 timers hård fysisk aktivitet om ugen

Du vil ved henvendelse få stillet yderligere spørgsmål for at sikre at du passer ind i målgruppen.

Forsøget indebærer

Forsøget forløber over ca. 2 mdr. hvor du på 4 forskellige testdage, med minimum 2 ugers mellemrum, skal indtage et testmåltid. På testdagen skal du møde fastende om morgenen og vil være færdig sidst på eftermiddag. Undervejs vil du få serveret et testmåltid der indeholder mejeriproduktet, få taget blodprøver løbende (du skal kun stikkes én gang pr. testdag), samt registrere appetit. Afslutningsvis serveres et ad libitum måltid.

Efter endt deltagelse vil du modtage en godtgørelse i forbindelse med din deltagelse.

Forsøget foregår på Institut for Idræt og Ernæring, Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg. Deltagere rekrutteres løbende fra september 2018 til februar 2019.  

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om forsøget eller blive inviteret til et informationsmøde, så kontakt projektleder Louise Kjølbæk.
E-mail: dairymat@nexs.ku.dk , Mobil: 93 50 96 38