Mænd og kvinder søges til forsøg om lungefunktions betydning for præstationsevnen 

Som forsøgsdeltager skal du være

  • rask eller astmatiker
  • fysisk aktiv minimum 5 timer om ugen
  • i alderen 18-40 år

Du kan ikke deltage hvis du…

  • har været aktiv ryger inden for de seneste 5 år
  • fast indtager medicin (undtagen hormonel prævention)
  • har doneret blod inden for de seneste 3 måneder
  • svær grad af bronkial hyperreaktivitet

Forsøget strækker sig over cirka 8 uger og består af et screeningsbesøg og seks forsøgsdage:

FigureForsøgsdagene varer cirka 2 timer og vi tester din kropssammensætning, muskelstyrke og præstationsevne på cykelergometer på hver testdag.

Alle forsøgsdage foregår på Institut for Idræt & Ernæring.

Som forsøgsdeltager får du præcise mål for:

Figur

Honorar

Der udbetales honorar på 4000 kr. for gennemførsel af forsøget (skattepligtig B-indkomst).

Kontakt

Er du interesseret i at deltage og ønsker yderligere information, kontakt os på mail lungefunktion@nexs.ku.dk 

Forsøgsansvarlig

Morten Hostrup, lektor, ph.d. og Søren Jessen, postdoc, ph.d., Institut for Idræt & Ernæring, Københavns Universitet

Forsøget er anmeldt og godkendt af Videnskabsetisk Komité (H-22048499).

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.