Mænd og kvinder over 25 år søges til forskningsprojekt om moderat alkoholindtag - HotFacets studiet

Forsøgspersoner søges til et forskningsprojekt om effekten på energiomsætning og biomarkører efter en enkelt genstand alkohol eller mindre.

DrawingFormål

Formålet med studiet er, at undersøge om indtag af under én genstand alkohol (5-10 g alkohol) kan måles sikkert med biomarkører og hvordan effekten er på energiomsætning og metabolisme i de følgende 12-14 timer.

Du kan sandsynligvis deltage hvis du:

  • Har drukket alkohol inden for det sidste år uden symptomer på overfølsomhed
  • Er indehaver af en smartphone med internetforbindelse
  • Snakker og læser både dansk og engelsk
  • Ikke drikker mere end 14 genstande om ugen i gennemsnit
  • Er villig til at undlade alkoholindtag i op til otte 2-ugers perioder
  • Aldrig har været diagnosticeret med følgende sygdomme: Type-2-diabetes, brystkræft eller en kronisk leversygdom
  • Ikke har været diagnosticeret med hjertesygdom, hjerteproblemer eller blodpropper inden for de sidste 6 måneder
  • Ikke har haft kræft indenfor de seneste 5 år
  • Ikke tager medicin relateret til dit blodsukker, eller tager hormoner, kolesterolsænkende- eller blodfortyndende medicin
  • Ikke deltager i andre forskningsstudier

Forsøget

Deltagelse omfatter undersøgelsesdage hos forskningsteamet på Institut for Idræt og Ernæring, Rolighedsvej 26, Frederiksberg C.

Der er fire forsøgsgange med hver fem besøg på Institut for Idræt og Ernæring. Besøgsvarigheden ved to korte af disse besøg svinger fra 10-30 min, to lidt længere besøg varer 2-2,5 timer, men selve forsøgsdagen kræver, at du overnatter to nætter og bliver en hel dag på forsøgsstedet, det meste af tiden i et lukket metabolismekammer og det tager derfor i alt ca. 37 timer.

Vi undersøger bl.a. højde, vægt, livvidde, blodtryk og udåndingsluft, og vi tager en del blod-, urin-, hår- og afføringsprøver. Du vil også blive bedt om at samle urin og afføring derhjemme samt udfylde skemaer og onlineformularer om dine kostvaner før og efter forsøgsdagene.

Du vil undervejs også blive interviewet om din sundhed, alkoholvaner og rygevaner. Endvidere gennemfører vi en undersøgelse af din kropssammensætning i vores DXA-scanner, herunder din fedtprocent og knoglestatus.

Samtlige resultater behandles fortroligt, men du får mulighed for selv at få en del af prøvesvarene efter gennemførelsen af studiet.

Ud over besøgene bliver du også jævnligt kontaktet telefonisk eller via e-mail, sms eller en smartphone application – afhængig af hvilken kontaktform, du ønsker.

Honorar

Ved afslutningen af forsøget ydes en skattepligtig kompensation i forhold til tidsforbruget og ulemper, som ved gennemførelse af hele forsøget svarer til 4.000 kr. Der ydes endvidere kompensation for (billet til) parkering. 

Deltagelse

Alle forsøg udføres på Institut for Idræt og Ernæring, Rolighedvej 26, 1958 Frederiksberg, Københavns Universitet.

Hvis du er interesseret i at høre mere om studiet, og evt. deltage i en uddybende samtale, kan du kontakte os på hotfacets@nexs.ku.dk. Skriv gerne et telefonnummer i mailen, så vil vi ringe dig op.

Kontakt

For yderligere oplysninger, kontakt venligst HotFacets teamet på telefon: 5281 7383, hotfacets@nexs.ku.dk

Daglig projektansvarlig: Postdoc Catalina Sinziana Cuparencu, cup@nexs.ku.dk

Hovedansvarlig: Professor Lars Ove Dragsted.

Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer i Region Hovedstaden med journalnr. H-21022185

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.