01. juni 2018

Løbere søges til forsøg om højdeeksponering og kunstig EPO

Forsøgspersoner søges

Forsøgspersoner søges til at identificere markører i blod- og urin med høj følsomhed over for højdeeksponering eller behandling med kunstig EPO.

Højdeeksponering har betydning for ændringerne i blodparametre med relevans for Atletens Biologiske Pas, som bruges til at vurdere hvorvidt en atlet har anvendt doping.

Det er derfor af afgørende betydning at kunne identificere hvorvidt en atlet har været udsat for højdepåvirkning. Derudover er de metoder der i dag anvendes til at spore brugen af kunstig EPO udfordret af bl.a. korte sporingstider. Der er derfor behov for at identificere nye markører i blod og/eller urin der er følsomme over for brugen af kunstig EPO, for at forbedre mulighederne for at spore brugen af kunstig EPO.

I dette forskningsprojekt ønsker vi at identificere markører i blod og/eller urin der er følsomme over for højdeeksponering og brugen af kunstig EPO.

Forsøget

Forsøget består af to forsøgsrunder. Begge forsøgsrunder har hver en varighed af 12 uger fordelt på en baseline periode (4 uger), en træningslejr (4 uger) og en followup periode (4 uger).

Alle baseline og followup perioder foregår ved havniveau i København. Derudover foregår træningslejren i den første forsøgsrunde i 2320 m over havets overflade i Sierra Nevada, Spanien, mens anden runde foregår ved havniveau i København eller på Bornholm.

Hver forsøgsrunde er adskilt af 2 måneder. Forsøget starter 1. august og forventes afsluttet i maj 2019. Under begge forsøgsrunder skal du hver uge aflevere blod- og urinprøver og din totale blodmængde samt præstationsevne vil blive målt. 

For at kunne identificere nye markører der er følsomme over for brugen af kunstig EPO, vil du muligvis blive behandlet med kunstig EPO i enten forsøgsrunde 1, forsøgsrunde 2 eller i begge forsøgsrunder. Dette vil være skjult for dig.

Behandles du ikke kunstig EPO vil du blive behandlet med placebo i form af saltvands indsprøjtninger. Behandlingen med kunstig EPO foregår i de første tre uger af interventionsperioden, hvor du vil få 20 internationale enheder (IE) EPO (Eprex) indgivet direkte i en vene hver anden dag.

For at deltage skal du opfylde følgende krav

  • 18-35 år
  • have 2 år med regelmæssig, skadesfri træning indeholdende løb
  • kondital større end 48 ml/min/kg som mand og større end 43 ml/min/kg som kvinde
  • løbe 5 km på min. 22 min som mand og min. 25 min som kvinde
  • ikke have doneret blod de sidste 3 måneder
  • være sund og rask og ikke tage medicin.

Ja, jeg ønsker at deltage

Udfyld dette skema hvis du har lyst til at deltage samt modtage den fulde projektbeskrivelse.

Få dage efter din tilmelding til projektet, vil du blive kontaktet med henblik aftale om mundtlig information og første test.

Hvem står bag

Projektet udføres af postdoc Thomas Bonne, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Projektleder er lektor Nikolai Baastrup Nordsborg, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Kontakt

Du kan også skrive til os på projektmailen altitudestudy@nexs.ku.dk

Forsøget er godkendt af De videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden, protokol nr.: H-17036662