19. november 2021

Kvindelige langdistancetriatleter søges til forsøg om effekten af lavt energiindtag og høj træningsvolumen

forsøgspersoner søges

Raske kvindelige langdistancetriatleter søges til forsøg med effekten af 14 dage med hhv. lav-kalorie og normal-kalorie indtag på præstationsevnen, immunforsvaret og den generelle sund-hed.

Du skal være kvinde, 18-35 med et BMI mellem 18,5-23, have stabil vægt og en normal menstruationscyklus og have en ugentlig træningsvolumen på 6 timer eller >60 km/ugen.

Forsøgets formål

Formålet er at undersøge, vigtigheden af tilstrækkeligt enerigiindtag for præstationsevnen og kroppens immunforsvar.

Studiedesign

Forsøget er designet som et overkrydsningsstudie, så alle forsøgspersoner skal igennem 14 dage med både lavt- og normalt energiindtag. Forsøget strækker sig over ca. 2 måneder og består af 14 dages ’baseline’, 14 dages kostintervention med enten lavt- eller normalt energiindtag, 14 dages baseline og 14 dages kostintervention med enten lavt- eller normalt energiindtag. Der vil blive leveret gratis kost til i alt 34 dage.

Der er i alt 9 forsøgsdage fordelt over hele forsøgsperioden. Forsøgsdagenes varighed varierer fra 0.5 - 4 timer.

Projektdesign

I løbet af forsøget vil der bl.a. blive lavet maksimal iltoptagelsestest og løbeøkonomi, 5 km løbe test, bestemmelse af basalstofskiftet, kropskompositionsskanning, taget blodprøver samt få målt blodvolumen.

Hornorar

Der gives et vederlag for de ulemper der måtte være forbundet med forsøget, samt for tabt arbejdsfortjeneste. Beløbet er på 4.500 kr. for gennemførsel af alle 9 besøgsdage. Derudover hvis der ønskes at afgive 4 muskelbiopsier vil der gives et yderligere vederlag på 1.500 kr. Vederlaget er skattepligtig B-indkomst. Udgår du undervejs i forsøget udbetales der et forholdsmæssigt honorar.

Kontakt

Er du interesseret eller ønskes yderligere information kontakt:

Jan Sommer Jeppesen
Ph.d.-studerende
Institut for Idræt og Ernæring
Københavns Universitet
E-mail: LEA@nexs.ku.dk
Telefon: 2894 7408

Forsøget er anmeldt til Videnskabsetisk Komite og Datastyrelsen.