12. oktober 2021

Kvindelige forsøgspersoner søges til forsøg om effekt af periodiseret træning i kvindens menstruationscyklus

forsøgspersoner søges

Du skal være kvinde i alderen 18-45 år med regelmæssig menstruation og ikke være bruger af hormonelle præventionsmidler. Du skal udføre struktureret træning mindst 3 gange ugentligt samt have et kondital omkring 50 mL/kg/min.

  Formål

  Forsøget har til formål at undersøge effekten af periodiseret træning i henholdsvis follikulær- (første 2 uger) eller lutealfasen (sidste 2 uger) af kvindens menstruationscyklus som følge af 4 ugers superviseret anaerob træning.

  Hvad skal du?

  Indgå i en fasebestemt træningsintervention bestående af 8 træningssessioner.

  Før og efter træningsinterventionen foretages 2 forsøgsdage, hvor du udfører 4 forskellige præstationstests. I løbet af forsøget udtages 2 muskelbiopsier fra lårmusklen under lokalbedøvelse.

  Forløbsoversigt

  Hvad får du?

  • dit kondital
  • din kropssammensætning (muskelmasse og fedtprocent) ved DXA-scanning
  • du bidrager til kvindelig idrætsforskning samt viden om kvinders præstationsevne

  Honorar

  Der gives honorar på 2.000 kr. for gennemførelse af forsøget (skattepligtig B-indkomst).

  Kontakt

  Er du interesseret, eller ønskes yderligere information, kontakt: cyk@nexs.ku.dk 

  Kamine Jacobsen, specialestuderende

  Julie Kissow, specialestuderende

  Søren Jessen, ph.d.-studerende

  Morten Hostrup, Lektor, ph.d., 

  Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

  Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité (H-20052639).