Forsøgspersoner søges til forsøg om plantebaseret mælk og mejeri alternativer

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvilken rolle mælk og mejeriprodukter spiller for danskernes kost, og hvilke konsekvenser en simpel substitution af disse produkter med plantebaserede alternativer har for folks kost.

Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Institut for Idræt og ernæring (NEXS), Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) og Crown Princess Mary Center (MaryCentret).

Forsøget vil primært foregå på Institut for Idræt og Ernæring (Frederiksberg). Der vil blive afholdt en refleksionsworkshop ved en anden lokation, og kvalitative interviews vil finde sted i deltagernes eget hjem.

Du vil skulle erstatte din sædvanlige mælke- og mejeriprodukter med plantebaserede alternativer i 4 uger. Disse produkter vil blive udleveret til deltagerne ugentligt.

Du kan deltage, hvis du:

  • er en mand eller en kvinde mellem 18 og 60 år
  • taler dansk
  • ikke er gravid eller ammer
  • er en hyppig forbruger af animalsk mælk og mejeriprodukter
  • er opvokset i en dansk kontekst (dansk familie eller 2. generation eller senere opvokset i Danmark)
  • er villig til at have kvalitative interviews med en interviewer i eget hjem
  • ikke er allergisk over for de plantebaserede ingredienser (ærter, havre, nødder)

Forsøget

Studiet løber fra uge 39/40 til uge 4 i 2024. Interventionen vil foregå i 4 uger efter første besøg (uge 39 eller 40). Inden for disse uger skal du kunne komme og hente nye produkter hver uge og returnere tomme pakker. Disse aktiviteter vil foregå på Institut for Idræt og Ernæring, Rolighedsvej 26, Frederiksberg C.

Deltagere vil blive tilfældigt fordelt i 2 grupper. Den ene gruppe inviteres til refleksionsworkshop den 10. oktober kl. 16. De vil også blive inviteret til en social middag den 30. oktober kl. 17.

Halvdelen af deltagerne i begge grupper vil blive tilfældigt udvalgt til interviews i uge 45. Forskellige tidspunkter vil blive tilbudt for disse interviews. Interviewet skal finde sted i deltagerens eget hjem.

Deltagerne vil også blive bedt om at registrere deres kost og besvare et spørgeskema i uge 39, 43, 47 og 4. Kostregistrering og spørgeskemaer besvares online.

Interesseret?

Læs mere om SHEAF-projektet.

Udfyld en interesseblanket og bliv kontaktet.

Forsøgsansvarlig

Susanne Gjedsted Bügel, professor, ph.d.

Daglig projektleder

Beatriz Philippi Rosane, ph.d.-studerende 

Thea M Steenbuch Krabbe Bruun, studentermedhjælper.

Workshop og spiseoplevelse

Sophie Wennerscheid, lektor, (NorS)

Interviews og spiseoplevelse

Lise Tjørring, Forskningskonsulent (MaryCentret)

Kontakt

Institut for Idræt & Ernæring, Rolighedsvej 30, 1958 Frederiksberg

E-mail: sheaf@nexs.ku.dk 

Mobil: 41 14 09 38.

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.

SHEAF