Forsøgspersoner søges til EPO studie

Hvem kan deltage?

Du skal være mand mellem 18 og 40 år med et kondital over 50 ml/kg/min med normalt blodtryk og blodprocent.

Du må ikke have doneret blod de seneste 3 måneder, og må heller ikke donere blod under forsøget eller deltage i andre forsøg  mens dette står på.

Du skal være ikke-ryger, sund og rask og må ikke tage medicin. Endeligt må du ikke deltage i konkurrencesport under samt i 3  måneder efter forsøget.

Hvad er formålet?

Vi vil undersøge brugbarheden af nye metoder til at spore når dannelsen af røde blodceller er kunstigt høj eller lav. Dannelsen af røde blod celler manipulerer vi ved hjælp af EPO behandling.

Ved deltagelse i forsøget vil du være med til at styrke bekæmpelsen af doping i idrætsverdenen.

Hvad indebærer forsøget?

Du skal møde op til screening, hvor dit generelle helbred undersøges og din kondition bestemmes vha. af en cykeltest. Er du egnet og ønsker at deltage vil du gennemgå følgende:

Uge 1-2: Der opsamles en blod- og urinprøve én gang om ugen. Derudover måles din totale blodmængde to gange.

Uge 3-5: Der opsamles en blod- og urinprøve én gang om ugen. Desuden behandles du med 50 IU/kg kropsvægt kunstigt EPO tre gange om ugen.

Uge 6-7: Der opsamles en blod- og urinprøve 3, 5 og 10 dage efter sidste behandling. Derudover måles din totale blodmængde to gange.

I hele forsøgsperioden skal du bære en kontinuerlig blodsukkermåler, der monteres på maven.

Honorar

Der gives et skattepligtigt honorar på kr. 2000 for at deltage.

Forsøgene udføres på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, Nørre Allé 51, 2200 København N.

Kontakt

Har du lyst til at deltage eller få yderligere information, så kontakt os venligst på antidoping@nexs.ku.dk 

Forsøgsleder Jacob Bejder, Postdoc, Cand.scient., Ph.d.,

Forsøgspersoner søges

Institut for Idræt og Ernæring søger løbende forsøgspersoner til forskningsprojekter.
Se den aktuelle liste her.

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.