22. februar 2018

Mandlige type 2-diabetikere søges til projekt om sundhedseffekterne ved kortvarig cykeltræning

Forsøgspersoner søges

Vi søger mandlige personer til et træningsstudie hvor du kan komme i bedre form samt mandlige personer til et studie der vil undersøge mekanismer der påvirker insulin sensitiviteten.

Vi søger forsøgspersoner til to forskningsprojekter.

  • Studie 1: cykeltræning.
  • Studie 2: indtag af Formoterol.

De nuværende motionsanbefalinger til type 2 diabetikere lyder på motion op til 5 gange ugentligt af minimum 150 minutter pr. uge. Disse anbefalinger kan være svære at leve op til, grundet et stort tidsforbrug.

Studie 1: 10-20-30 cykeltræning

10-20-30 træningsmetoden på cykel er tidligere set som værende en effektiv og sjov træningsmetode, der kan udføres af alle uanset hvilket udgangspunkt man har. 10-20-30 træning kan føre til en øget sundhed, herunder en forbedret blodsukkerregulering, ved et lavt tidsforbrug om ugen. Det er derfor interessant at undersøge om den anbefalede træningstid kan reduceres til ca. 75 minutters cykling pr. uge fremfor 150 minutter pr. uge ved brug af 10-20-30 cykeltræning.

Sundhedsparametre som blodtryk, hvilepuls, kondition, kropssammensætning, blodsukker og muskulære adaptationer vil blive undersøgt i projektet, og du vil få et dybdegående indblik i din egen sundhed før og efter forsøget.

Derudover får du mulighed for at træne sammen med andre der har type 2 diabetes, samt mulighed for at fortsætte den sjove og effektive træning efter forsøgets afslutning på egen hånd.

Studie 2: Hvis du ikke vil træne

men være med til at øge vores viden om type 2 diabetes, søger vi også personer der vil være med til at teste hvordan det hyppigt anvendte formoterol (findes i astma medicin) påvirker insulin sensitiviteten. Her vil du gennemgå de samme test og målinger som ved studie 1, du skal dog ikke træne.

I begge studier skal du have mulighed for at blive testet på Københavns Universitet, Universitetsparken 13, 2100 København Ø.

Træningen i studie 1 foregår i Rødovre Fitness Club, Tæbyvej 9, 2610 Rødovre.

Vigtigt at vide

  • Det er frivilligt at deltage i projektet. Du kan derfor når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke om deltagelse tilbage, som du bliver bedt om at bekræfte i inklusionsspørgeskemaet.
  • Din deltagelse i projektet er på eget ansvar.
  • Alle oplysninger om dig og din deltagelse, som fremkommer i forbindelse med dette forskningsprojekt, vil blive behandlet efter persondataloven og er derfor omfattet af tavshedspligt. Dine personoplysninger vil følgelig blive anonymiseret, såfremt data præsenteres andetsteds.
  • Opbevaring af oplysninger om dig sker efter reglerne om lov om behandling af personoplysninger og efter sundhedsloven.
  • Forsøgspersonerne er dækket af Lov om arbejdsskadeforsikring i henhold til gældende forsikringsforhold ved Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
  • Forsøgspersonerne vil under forsøget være omfattet af ”Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet”.

Ja, jeg ønsker at deltage

Udfyld dette skema hvis du har lyst til at deltage samt modtage den fulde projektbeskrivelse. Få dage efter din tilmelding til projektet, vil du blive kontaktet med henblik aftale om mundtlig information og første test.

Kontakt

Har du spørgsmål omkring projektet, kan du sende en mail til
Thomas Baasch-Skytte, cyklingmoddiabetes@nexs.ku.dk