16. september 2021

Effekter af ét års træning på kredsløb og muskler

forsøgspersoner søges

Vi søger mænd og kvinder i alderen 18-40 år uden en trænings-historik på regelmæssig træning det sidste år som gerne vil deltage i et forsøg med ét års regelmæssig træning indeholdende cykling.

For at deltage

  • Illustration brystkasseDit kondital skal værre ≤ 40 ml/min/kg
  • dit BMI skal være under 25 eller du skal have en fedtprocent i normalområdet for din alder
  • Du skal være sund og rask
  • du må ikke have doneret blod i 3 måneder før forsøgsstart
  • du må ikke tage medicin.

Formål

Undersøge hypotesen om ændringerne i kredsløbsfunktion og iltoptagelse kort (2-8 uger) og lang tid (6 til 12 måneder) efter påbegyndelse af regelmæssig træning kan tilskrives ændringer i plasma volumen.

Protokol

Forsøget består af seks forsøgsrunder, bestående af 3 besøgsdage i løbet af hver af de seks runder.

TidslinjeI forsøget bliver der målt på dig og taget prøver før og under træningsperioden på ét år. Du vil bliver tilvendt træningen og bliver igennem ét års træningsforløbet vejledt af forskere, kandidat- og Ph.d.- studerende fra Institut for Idræt og Ernæring. Hovedmængden af træningen er cykeltræning på instituttet ~ 4 gange ugentligt.

Forsøgene udføres ved Københavns Universitet på Institut for Idræt og Ernæring, undtagen i ferieperioder hvor der vil være hjemme/selv-træning.

Under alle forsøgsrunder skal du aflevere muskel- blod- og urinprøver og din totale blodmængde, hjertefunktion samt præstationsevne vil blive målt.

Forsøgene udføres ved Institut for Idræt og Ernæring, Universitetsparken 13, 2. sal, 2100 København Ø.

Kontakt

Har du lyst til at deltage eller få mere information, kontakt os da på exercise@nexs.ku.dk

Institutleder, Nikolai Baastrup Nordsborg, Prof.

Akademisk medarbejder, Thomas Bonne, Cand. Scient., ph.d.

Ph.d. studerende, Mads Fischer, Cand. Scient.

Protokolnr.: 78114 v2

Læs mere om projektet Effekter af ét års træning på kredsløb og muskler.