Unge raske mænd søges til sundhedsvidenskabeligt projekt – Københavns Universitet

NEXS > Om instituttet > Forsøgspersoner > Unge raske mænd søges ...

14. september 2018

Unge raske mænd søges til sundhedsvidenskabeligt projekt

Forsøgspersoner søges

Unge raske mænd søges til sundhedsvidenskabeligt projekt om effekten af iskæmi og fysisk aktivitet på insulinfølsomheden i skeletmuskulaturen

Forsøgets formål

Vi ønsker at undersøge sammenhængen mellem aktiveringen af den AMP aktiverede protein kinase (AMPK) og efterfølgende forbedring af insulinfølsomheden for stimulering af glukoseoptagelsen i skeletmuskulaturen.

For at kunne deltage skal du være en normal aktiv rask mand i alderen 25-35 år (kondital mellem 40-60 ml/kg/min).  

Du har ikke mulighed for at deltage i projektet hvis du ryger, har en BMI>27, tager medicin eller har familiær historie eller tegn på type 2 diabetes, hypertension, insulinresistens eller dyslipædimi.

Forsøgets forløb

Forsøget består af 3 forsøgsgange (A, B og C) af ca. 9 timers varighed samt en testdag og screeningssamtale, hvor kondital og kropssammensætning bestemmes (ca. 3 timers varighed).

Under forsøgsgang A gennemføres 60 minutters et-bens muskelarbejde ved en fast intensitet, mens det andet ben fungerer som hvilende kontrol.

Under forsøgsgang B gennemføres 60 minutters et-bens muskelarbejdende med periodisk samtidig afklemning af blodforsyningen (iskæmi) til det arbejdende ben, mens det andet ben fungerer som hvilende kontrol.

Under forsøgsgang C gennemføres 60 minutters et-bens muskelarbejde ved skiftende intensiteter, mens det andet ben fungerer som hvilende kontrol.

Under alle forsøgsgange vil der indledningsvis lægges katetre i lysken og i armen, samt tages muskelvævsprøver fra m. vastus lateralis før og efter arbejde. Der vil efter alle forsøgsgange være en hvileperiode (3 timers), hvorefter en euglykæmisk-hyperinsulinæmisk clamp vil blive initieret (2 timers). Ved de 3 forsøgsgange vil der blive udtaget muskelvævsprøver i begge ben før og efter clampen.

Forsøget udføres på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Honorar

Der gives honorar for deltagelse i forsøget.

Kontakt

For yderligere information, kontakt venligst
Jørgen Wojtaszewski, Professor, telefon: 35321625, e-mail: jwojtaszewski@nexs.ku.dk
Rasmus Kjøbsted, Postdoc., telefon: 28344370, e-mail: rasmus.kjobsted@nexs.ku.dk

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk komite (H-18006850).