14. september 2018

Unge raske mænd søges til sundhedsvidenskabeligt projekt

Forsøgspersoner søges

Unge raske mænd søges til sundhedsvidenskabeligt projekt om effekten af iskæmi og fysisk aktivitet på insulinfølsomheden i skeletmuskulaturen

Forsøgets formål

Vi ønsker at undersøge sammenhængen mellem aktiveringen af den AMP aktiverede protein kinase (AMPK) og efterfølgende forbedring af insulinfølsomheden for stimulering af glukoseoptagelsen i skeletmuskulaturen.

For at kunne deltage skal du være en normal aktiv rask mand i alderen 25-35 år (kondital mellem 40-60 ml/kg/min).  

Du har ikke mulighed for at deltage i projektet hvis du ryger, har en BMI>27, tager medicin eller har familiær historie eller tegn på type 2 diabetes, hypertension, insulinresistens eller dyslipædimi.

Forsøgets forløb

Forsøget består af 3 forsøgsgange (A, B og C) af ca. 9 timers varighed samt en testdag og screeningssamtale, hvor kondital og kropssammensætning bestemmes (ca. 3 timers varighed).

Under forsøgsgang A gennemføres 60 minutters et-bens muskelarbejde ved en fast intensitet, mens det andet ben fungerer som hvilende kontrol.

Under forsøgsgang B gennemføres 60 minutters et-bens muskelarbejdende med periodisk samtidig afklemning af blodforsyningen (iskæmi) til det arbejdende ben, mens det andet ben fungerer som hvilende kontrol.

Under forsøgsgang C gennemføres 60 minutters et-bens muskelarbejde ved skiftende intensiteter, mens det andet ben fungerer som hvilende kontrol.

Under alle forsøgsgange vil der indledningsvis lægges katetre i lysken og i armen, samt tages muskelvævsprøver fra m. vastus lateralis før og efter arbejde. Der vil efter alle forsøgsgange være en hvileperiode (3 timers), hvorefter en euglykæmisk-hyperinsulinæmisk clamp vil blive initieret (2 timers). Ved de 3 forsøgsgange vil der blive udtaget muskelvævsprøver i begge ben før og efter clampen.

Forsøget udføres på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Honorar

Der gives honorar for deltagelse i forsøget.

Kontakt

For yderligere information, kontakt venligst
Jørgen Wojtaszewski, Professor, telefon: 35321625, e-mail: jwojtaszewski@nexs.ku.dk
Rasmus Kjøbsted, Postdoc., telefon: 28344370, e-mail: rasmus.kjobsted@nexs.ku.dk

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk komite (H-18006850).