Betydning af lungefunktion og luftvejsinflammation for arbejdskapacitet hos veltrænede individer

Som forsøgsdeltager skal du være…

  • …rask
  • …fysisk aktiv minimum 5 timer om ugen 
  • …i alderen 18-45 år

Du kan ikke deltage hvis du…

  • …har været aktiv ryger inden for de seneste 5 år 
  • …fast indtager medicin (undtagen hormonel prævention) 
  • …har doneret blod inden for de seneste 3 måneder
  • …svær grad af bronkial hyperreaktivitet

Forsøget strækker sig over cirka 5 uger og består af et screeningsbesøg og fem forsøgsdage:

Forsøgsdage figur

Oversigt over en forsøgsdag

LungefunktionForsøgsdagene varer cirka 2 timer og vi tester din kropssammensætning, muskelstyrke og præstationsevne på cykelergometer på hver testdag.

Alle forsøgsdage foregår på Institut for Idræt & Ernæring.

Som forsøgsdeltager får du præcise mål for

Muskelmasse figurDer udbetales honorar på 2000 kr. for gennemførsel af forsøget.

Kontakt

Er du interesseret i at deltage og ønsker yderligere information, kontakt da: lunge@nexs.ku.dk

Morten Hostrup, lektor, ph.d., forsøgsansvarlig og Søren Jessen, postdoc, ph.d., Institut for Idræt & Ernæring, Københavns Universitet.

Forsøget er anmeldt og godkendt af Videnskabsetisk Komité (H-23047073).

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.