Appethyl® vs placebo i behandlingen af prædiabetes hos personer med overvægt

Forsøgets formål er, at undersøge hvordan krop og sundhed påvirkes af at tilføje Appethyl® til en kost og livsstil baseret på de nordiske næringsstofanbefalinger.

Forsøget

Forsøget forløber over 26 uger, hvor du dagligt skal indtage kapsler indeholdende enten Appethyl® eller placebo som del af en kost og livsstil baseret på de nordiske næringsstofanbefalinger. Det bliver tilfældigt bestemt hvad enten du skal indtage Appethyl® eller placebo.

Forsøgsprodukter

De to forsøgsprodukter er:

  • Appethyl®
  • Placebo

Du vil få alle forsøgsprodukterne udleveret af os.

Du kan deltage hvis

  • Du er en sund og rask mand eller kvinde (det er dog ikke muligt som kvinde at deltage hvis man ammer, er gravid, eller planlægger graviditet under forsøgsperioden)
  • Du er i alderen 18-65 år
  • Du har et BMI mellem 25,0-35,9 kg/m2 (beregnes: vægt (kg) / højde (m)2)
  • Du ikke har diabetes

Hvad får du ud af at deltage

Du vil få udleveret kapslerne omkostningsfrit gennem 26 uger og får sundhedsrelateret viden om din krop.

Placering

Forsøget foregår på Institut for Idræt og Ernæring, Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg. Du skal kunne møde op på instituttet én  gang om måneden for at hente forsøgsprodukter samt gennemføre enkelte målinger og kunne deltage i tre grundige undersøgelsesdage før, midtvejs og efter interventionen.

Interesseret?

Send en mail til Appethyl@nexs.ku.dk (indeholdende dit navn og telefonnummer) og vi vil kontakte dig hurtigst muligt eller kontakt os på telefon 4090 1267.

Læs mere om projekt Appethyl.

Appethyl er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden (Projekt-ID: H- 21045373).

Forsøgspersoner søges

Institut for Idræt og Ernæring søger løbende forsøgspersoner til forskningsprojekter.
Se den aktuelle liste her.

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.