Antidopingstudie om insulin – Københavns Universitet

NEXS > Om instituttet > Forsøgspersoner > Antidopingstudie om in...

07. september 2018

Antidopingstudie om insulin

Forsøgspersoner søges

til forbedring af tids- og omkostningseffektivitet ved dopinganalyse: Detekterbarhed af insulin (Improving time- and cost-efficiency in doping analysis: Detectability of insulin)

For at deltage

  • Du skal være mand, rask og mellem 18 og 35 år gammel
  • Du må ikke have diabetes mellitus eller nære slækninger med diabetes mellitus.

Formål

Studiets formål at undersøge hvordan man via analyse af en fingerprik-blodprøve kan undersøge om en atlet har misbrugt insulin.

Tidsplan

Forsøgspersonerne vil få en subkutan injektion af insulin. Der vil blive taget fingerprik-blodprøver 0, 1, 2, 4 og 6 timer efter injektionen. Indsamling af traditionelle blodprøver (venøst kateter) vil blive foretaget lige inden injektionen, og derefter hvert 30. minut de første 6 timer, samt 24 timer efter injektionen. Ydermere vil urinprøver blive opsamlet af deltagerne lige inden behandling, samt ved hver urinafgivelse de efterfølgende 24 timer.

Forsøgspersonerne vil blive holdt under observation på laboratoriet 6 timer efter insulininjektionen. I løbet af denne periode vil blodets koncentration af glukose overvåges nøje af en læge, og holdes på et normalt, konstant niveau ved hjælp af intravenøse infusioner af glukose.

Forsøgene udføres ved Institut for Idræt og Ernæring, Universitetsparken 13, 2100 København Ø, og har forventet opstart i november 2018.

Honorar

For deltagelse i det fulde forsøg gives 1.000 kr., som der skal betales skat af.

Kontakt

Du kan få mere information om undersøgelserne ved at skrive til dbs@nexs.ku.dk.

Ansvarlig forsøgsleder: Lektor Nikolai Baastrup Nordsborg, Cand.scient., ph.d.

Ph.d.-studerende, cand.scient. Sara Amalie Solheim.