Neurovidenskabeligt forskningsprojekt:

Ændringer i hjernenetværkernes konnektivitet: Effekten af alder på hjernenetværk som understøtter finmotorik

Vi søger forsøgspersoner til et videnskabeligt forsøg, hvori vi undersøger samspillet mellem motorisk funktion, aldring, og fysisk aktivitet.

Vi søger raske forsøgspersoner i alderen 18-80 år, der ønsker at deltage i undersøgelsen. Du vil udføre en række opgaver som tester din grov- og finmotorik. Der kan også indgå kognitive opgaver som tester din opmærksomhed eller hukommelse. De fleste af opgaverne vil forgå ved en computer.

Forsøget kan derudover indeholde opgaver som kræver at du manipulerer små objekter med hænderne. Du kan også blive spurgt om at lave simple motoriske hverdagsopgaver (til eksempel gå flere minutter i hurtigt tempo eller at side ned på en stol og stå op igen). Nogle forsøgspersoner vil kun blive testet en enkel gang mens andre blive bedt om at komme gentagne gange.

Hver forsøgsdag tager højst 2 timer.

Undersøgelsen vil foregå på:

Institut for Idræt & Ernæring, 
Nørre Alle 51-55
2200 København N

Betaling for deltagelse

Du vil modtage 200 kr. for den første time hver dag og 100 kr. for hver påbegyndt time derefter. 

Send en e-mail (pmz892@alumni.ku.dk) eller ring til tlf. +45 53 60 35 62, hvis du er interesseret i at deltage eller ønsker mere information om forsøget.

Kontakt

For nærmere information om forsøget kontakt:

Lektor Anke Karabanov, anke@nexs.ku.dktelefon: 3532 8039.

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.