29. november 2021

Ændringer i hjernenetværkernes konnektivitet

forsøgspersoner søges

Effekten af alder på hjernenetværk som understøtter finmotorik. Vi søger raske forsøgspersoner i alderen 18-80 år, der ønsker at deltage i undersøgelsen.

Du vil udføre en række opgaver som tester din grov- og finmotorik. Der kan også indgå kognitive opgaver som tester din opmærksomhed eller hukommelse.

Vi vil måle din hjerne- og muskelaktivitet med hhv. elektroencefalografi (EEG) og elektromyografi (EMG) under udførelsen af opgaverne.

Ydermere kan der anvendes transkranial magnetstimulation (TMS), en metode der påvirker hjernen med et magnetfelt, inden eller under opgaveløsningen.

Du kan også blive spurgt om at lave simple motoriske hverdagsopgaver (til eksempel gå flere minutter i hurtigt tempo eller at side ned på en stol og stå op igen). Hele forsøget tager maksimalt 3,5 timer.

Betaling for deltagelse: Du vil modtage 200 kr. for den første time hver dag og 100 kr. for hver påbegyndt time derefter.

Undersøgelsen vil foregå på: Institut for Idræt & Ernæring, Nørre Alle 51-55, 2200 København N.

Kontakt

For nærmere information om forsøget kontakt Anke Ninija Karabanov, lektor, PhD., på email: anke@nexs.ku.dk, tel. 3532 8039.