10. oktober 2018

18-40 årige mænd og kvinder søges til projekt om tarmbakterier og blodsukkerniveauer

Forsøgspersoner søges

Er du sund og rask med et BMI < 27, og kunne du tænke dig at deltage i et videnskabeligt måltidsforsøg, der har til formål at undersøge sammenhænge mellem tarmbakterier og blodsukkerniveauer efter et måltid? Projektet forventes at bidrage med betydelig viden omkring forståelsen af sammenspillet mellem mave-tarmsystemet og blodsukkerniveauer efter et måltid.

Forsøgets baggrund

I årtier har man bestemt blodsukkerniveauerne efter måltider med henblik på at sammenligne blodsukkerniveauer efter indtagelse af bestemte fødevarer. Problemet er blot, at menneskers’ blodsukkerniveauer varierer utrolig meget fra person til person, selvom de spiser det samme måltid mad. Dette bevirker at, det er svært at sammenligne mennesker og forudsige, hvordan den enkelte persons blodsukkerniveauer vil være efter indtag af en given fødevare. For nyligt viste et banebrydende studie, at en del af denne variation i blodsukkerniveau efter et måltid hænger sammen med vores individuelle tarmbakterier.

Forsøgets formål

Formålet med studiet er, at undersøge om personlige blodsukkerniveauer efter et måltid mad afhænger af din mavetømningshastighed og tarmbakterier.

Du kan sandsynligvis deltage hvis du:

  • Er mand / kvinde (18-40 år).
  • Har et BMI <27 kg/m2.
  • Er rask.
  • Ikke tager medikamenter (Præventionsmiddel og mild anti-depressiv medicin er undtaget).
  • Ikke er gravid eller ammer.
  • Kan tolerere paracetamol og er villig til at indtage én tablet.
  • Er villig til at indsamle én afføringsprøve og registrere tiden det tager majs at komme igennem tarmsystemet.
  • Er villig til at afgive blod.

Forsøget indebærer

Forsøget gennemføres i perioden fra oktober 2018 til januar 2019, hvor du skal møde ind til ét informationsmøde, hvor du skal afgive informeret samtykke, og én forsøgsdag som tager ca. 4 timer (kl. 8-12). Før forsøgsdagen skal du opsamle én afføringsprøve og måle tiden det tager majs at komme igennem dit system. På selve forsøgsdagen skal du spise ét morgenmadsmåltid og drikke juice, og have dit blodsukkerniveau målt á 6 gange (du stikkes kun én gang). Desuden skal du på forsøgsdagen aflevere to urinprøver, én spytprøve og du skal have målt din højde og vægt, samt dit niveau af hydrogen og metan i udåndingsluften. Tilslut tilbydes du en let frokost.

Ved afslutningen af forsøget tilbydes du at se resultaterne for dit personlige blodsukkerniveau samt antallet af forskellige tarmbakterier.

Forsøget foregår på Institut for Idræt og Ernæring, Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg, er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité-Region H ved journalnummer H-18032846 og udføres i overensstemmelse med persondataloven.

Kontakt

Hvis du er interesseret, kan du kontakte os på:
E-mail: miglucose@nexs.ku.dk
Telefon: 9356 5418

Hvem står bag

Professor Lars Dragsted og Postdoc Henrik Munch Roager er henholdsvis forsøgsansvarlig og projektleder for studiet. Forsøget gennemføres af specialestuderende Josephine Dohn Hvass og Nathalie Nestel. Alle er tilknyttet Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.