10. oktober 2019

18-39 årige veltrænede mænd og kvinder søges til forsøg med EPO

forsøgspersoner søges

Forsøgspersonerne skal have lyst til at udføre en god håndfuld cykeltest, samt igennem 4 uger at få enten EPO eller saltvand. Man vil få 1.500 kr. skattepligtigt vederlag ved gennemførelse af forsøget.

Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du

  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 39 år gammel.
  • Dyrker mellem 1 og 30 timers motion ugentligt.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
  • Du skal have et konditionstal over 55 ml O2/kg/min (for mænd), og over 50 ml O2/kg/min (for kvinder) for at du kan deltage. Et kondital på 50 svarer ca. til at løbe 5 km på 25-27 min.

Vi er i gang med et stort studie på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet hvor vi forsøger at undersøge sporingsmulighederne og præstationsforbedringerne af små doser med EPO.

Vi søger pt. en masse veltrænede mænd og kvinder (24 af hver) i alderen 18-39 som har lyst til at at udføre en god håndfuld cykeltest, samt igennem 4 uger at få enten EPO eller saltvand.

Vederlag

Man vil få 1.500 kr. skattepligtigt vederlag ved gennemførelse af forsøget.

Forsøget

Ganske kort består forsøget af:

Uge 1-2
Blod- og urinprøver vil blive opsamlet én gang ugentligt i 2 uger for at undersøge den normale variation i relevante blodværdier i Atletens Biologiske Pas. I denne uge vil du også få målt din totale blodvolumen, samt udføre 4 præstationstest på en cykel. Du vil også DXA-scannes. Herefter vil du, på tilfældig vis, blive enten en del af interventionsgruppen (EPO) eller kontrolgruppen (saltvand).

Uge 3-6
Du vil igennem 4 uger skulle have små EPO eller saltvandinjektioner mandag, onsdag og fredag. Om fredagen i disse uger vil vi også tage en blodprøve på dig. 

Uge 7-8
Du vil 3, 5 og 10 dage efter din sidste injektion få taget en blodprøve. Du vil ligeledes igen få målt din totale blodvolumen, samt udføre 2 præstationstest på cykel. Vi DXA-scanner dig også igen.

Bemærk, at hvis man havner i EPO gruppen vil man få 3 mdr. automatisk karantæne fra al konkurrence gældende fra sidste injektionsdato. Dit navn vil i den forbindelse blive videregivet til Anti-Doping Danmark.

Kontakt

Al kontakt er via forsøgsmailen antidopingforsoeg@nexs.ku.dk

Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18013069.