ON THE MOVE - en helhedsorienteret bevægelsesindsats for flygtningebørn

Start dagen med et morgenmadsmøde i din alumneforening

Vi byder på kaffe, te og morgenbrød, og derefter vil lektor Helle Winther og ph.d.-studerende Maise Johansen fortælle om forskningsprojektet ON THE MOVE - et unikt partnerskab mellem Røde Kors Asyl og NEXS med DGI som samarbejdspartner. 

Projektet er udviklet i tæt kobling mellem praksis, efteruddannelse og forskning. 

Klik for at tilmelde dig morgenmadsarrangementet On the Move den 18. april kl. 7.15

Program

Kl. 07:15 Institut for Idræt og Ernæring byder på kaffe og morgenbrød i Karnapsalen

Kl. 07:45 "On the Move"-oplæg

Kl. 08:30 Afrunding og tak for i dag

Om ON THE MOVE

ON THE MOVE er et unikt partnerskab mellem Røde Kors Asyl og NEXS med DGI som samarbejdspartner. Projektet er udviklet i tæt kobling mellem praksis, efteruddannelse og forskning. 

Flygtningebørn

Introduktion til oplægget

Flygtningebørn i hele verden er ofte både fysisk, psykisk, følelsesmæssigt og socialt udfordrede på grund af deres uforudsigelige livssituation. Det kan have alvorlige konsekvenser for deres sundhed, udvikling og trivsel. On the Move har fokus på, hvordan bevægelse kan understøtte fysisk, psykisk og social udvikling hos 10-15 årige børn.

On the Move baseres på et helhedsorienteret kropssyn og en flerdimensionel bevægelsesforståelse, som er udviklet gennem Helle Winthers forskning. Der lægges særlig vægt på at understøtte børnenes bevægelsesglæde, motoriske succesoplevelser, tillid, mod, flow og fællesskab.

Bevægelsesindsatsen vil indeholde enkle inkluderende boldspil, udeaktiviteter samt leg, dans og kampkunst fra hele verden. Herunder udvikles og forankres bevægelse som en systematisk del af børnenes hverdag på tværs af skole, klub og fritid. On the Move har også til hensigt at forankre bevægelse som et omdrejningspunkt i det pædagogiske arbejde i Røde kors Asyl herunder gennem kompetenceløft og uddannelse af bevægelsesambassadører.

Projektet har stort skaleringspotentiale. On the Move kan udbredes til mindre børn, til udsatte boligområder samt til skoler og institutioner, der ønsker at fremme udsatte børns sunde udvikling, trivsel og inklusion.

Læs mere om projektet On the Move.

Om oplægsholderne

Helle Winther er lektor ph.d. i bevægelsespsykologi og dans ved Institut for Idræt og Ernæring, KU. 

Maise Johansen er kandidat i idræt og samfundsfag og ph.d. studerende ved Institut for Idræt og Ernæring, KU. 

Mød andre idrætsalumner

Til Idræt Alumneforenings arrangementer kan du møde andre idrætsalumner og styrke dit netværk. Deltag i dette spændende  alumnearrangement og tag gerne en gammel studiekammerat med.

Klik for at tilmelde dig arrangementet On the Move