Generalforsamling i Idræt Alumneforening

Generalforsamlingen afholdes jf. vedtægterne.

Vi er en velfungerende bestyrelse, som holder ca. 5 årlige korte møder, hvor vi planlægger de 4 årlige arrangementer.

Nye bestyrelsesmedlemmer er altid velkomne - og er du studerende og har lyst til at være med, er du også mere end velkommen. 

Dagsorden 

• valg af dirigent og referent
• godkendelse af dagsorden
• bestyrelsens årsberetning samt fremlæggelse af regnskab
• fastlæggelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
• behandling af evt. indkomne forslag 
• valg af bestyrelse
• valg af to revisorer
• eventuelt
Forslag til dagsorden kan fremsendes til bestyrelsen indtil 3 uger før generalforsamlingen (se kontaktoplysning herunder). Indkomne forslag, der overholder denne frist, optages på dagsordenen, som udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

Spisning

Hvis der er interesse for det blandt de fremmødte medlemmer bestiller vi pizzaer og hygger en stund efter veloverstået generalforsamling. 

    Arrangører

    Bestyrelsen

    Kontaktperson

    Ankommer du til en låst dør, kan du sende en mail eller sms til Anne Lykke Poulsen, mobil 21 79 16 83, mail apoulsen@nexs.ku.dk