UDSAT TIL EFTERÅRET Hvordan arbejder vi med mental sundhed?

ARRANGEMENTET ER UDSAT TIL EFTERÅRET 2020

Mental sundhed er alt det, der gør livet værd at leve. Det er vigtigt, at vores krop fungerer, men det er mindst lige så vigtigt, at vi trives og har det godt. Hvornår har du sidst tænkt over hvad en meningsfuld dag er for dig? Og hvad der gør dig glad?
 
Mental sundhed kan have en indvirkning på den fysiske sundhed, trivsel og læringsmuligheder, både på kort og på lang sigt.

Kom og hør idrætsalumne Hanna Christensen fortælle om ”ABC for mental sundhed”, en nytænkende indsats der sætter fokus på mental sundhedsfremme. 

Du vil gå fra oplægget med et nyt perspektiv på mental sundhed i arbejdet med mennesker. Oplægget vil derudover give dig konkrete handleanvisninger, der kan styrke din egen og andres mentale sundhed, både privat og professionelt.

Der vil være rig mulighed for spørgsmål og diskussion. Networking er et vigtigt element i alumnearrangementerne. Vi starter med en præsentationsrunde, og der vil være en pause undervejs. Tilmeld dig nederst på siden.

Om oplægsholderen

Hanna Christensen er cand. scient i Humanistisk-Samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab fra KU i 2016.

Hanna er projektleder for ABC for mental sundhed i DGI Storkøbenhavn, hvor hun arbejder med at udbrede projektet på landsplan i kommuner, foreninger, skoler og daginstitutioner samt internt i DGI.

Om ABC for mental sundhed

ABC er den første forskningsbaserede mental sundhedsfremmende indsats, der bygger på de tre enkelte huskeregler:

  • ACT: gør noget aktivt
  • BELONG: gør noget sammen
  • COMMIT: Gør noget meningsfuldt

ABC for mental sundhed er en nytænkende indsats, der udfordrer det eksisterende fokus på risikogrupper og særligt udsatte – for mental sundhed er essentielt for os alle. 

ABC for mental sundhed er støttet af Nordea-fonden og er blevet et stort partnerskab bestående af Statens institut for folkesundhed (SDU), 23 kommuner, Psykiatrifonden, Center for Forebyggelse i Praksis (KL), Sund By Netværket og mange flere.

Tilmelding

ARRANGEMENTET ER UDSAT TIL EFTERÅRET 2020

Pris

20 kr. Betales kontant eller via MobilePay ved ankomst.

Arrangører

Anne Bruun Olesen og Anne Lykke Poulsen, bestyrelsesmedlemmer.

Kontaktperson

Anne Lykke Poulsen, apoulsen@nexs.ku.dk