Reinhard Stelter medforfatter til ny bog om alternativ behandling – Københavns Universitet

NEXS > NYHEDER > Nyheder for IFI 2007-2012 > 2012 nyheder > Reinhard Stelter medfo...

27. november 2012

Reinhard Stelter medforfatter til ny bog om alternativ behandling

Bogen ”Kampen med kroppen” undersøger, hvorfor danskerne bruger alternative behandlinger - og hvad de får ud af det

For de alternative behandlingsformer er ofte meget dyre at bruge, og de står uden for den offentlige sygesikring. Samtidig er der ingen udbredt videnskabelig evidens for, at de faktisk virker helbredende på sygdomme som f.eks. kræft eller sukkersyge.

Bogen belyser sociale og kulturelle aspekter ved sundhed, sygdom og behandlingssystemer, som ofte overses, når talen falder på de alternative behandlingers effekt.

På baggrund af interviews med brugere af bl.a. akupunktur, zoneterapi og mindfulness-meditation konkluderer forfatterne, at der ved alternative behandlingsforløb opleves andre gode effekter end dem, man undersøger i lægevidenskaben og i det konventionelle behandlingssystem.

Bogen kaster derfor også et kritisk blik på begreber som 'effekt' og 'evidens' og introducerer i stedet det processuelle begreb 'virken', da det kan give os en bedre forståelse af de alternative behandlingsformers popularitet.

Reinhard Stelter har bl.a. bidraget med en kvalitativ undersøgelse af mindfulness-meditation.