Hvordan bestemmes bevidsthedens kognitive funktion? – Københavns Universitet

NEXS > NYHEDER > Nyheder for IFI 2007-2012 > 2012 nyheder > Hvordan bestemmes bevi...

04. december 2012

Hvordan bestemmes bevidsthedens kognitive funktion?

Det skal en 3 årig bevilling på 6.25 mio kr fra Det Frie Forskningsråd i Kultur og kommunikation undersøge

Postdoc Mark Schram Christensen fra sektionen Fysisk Aktivitet og Hjernen har sammen med Morten Overgaard fra Cognitive Neuroscience Research Unit, CFIN, Aarhus Universitet, som hovedansøger og Thor Grünbaum fra Afdeling for Filosofi på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på KU modtaget en 3 årig bevilling på 6.25 mio kr fra Det Frie Forskningsråd i Kultur og kommunikation til projektet: Phenomenal Consciousness and Cognitive Motor Control.

Hvilken psykologisk rolle spiller bevidsthed i en persons liv?

Blandt forskere indenfor psykologi og hjernevidenskab hersker der ikke konsensus om hvordan man bestemmer bevidsthedens kognitive funktion. En række kognitive modeller levner ikke plads til at give bevidstheden en reel funktion, og når frem til konklusionen, at hjernen kan fungere helt uden bevidsthed. Vi er tvivlende overfor disse konklusioner og vil i dette projekt undersøge bevidsthedens kognitive funktion i kontrollen af mentale processer og handlinger.

I del 1 vil vi undersøge bevidste oplevelser af en række bevægelser, fra den kontrollerede handling til tvungne refleks, mht. hvilke spor de efterlader sig i hjernen. Ydermere vil vi fokusere på at skabe korrespondance mellem subjektive og objektive mål for, hvor kontrolleret en given adfærd er.

Del 2 har til formål at bruge disse mål i en undersøgelse bevidsthedens kausale rolle i kontrol af handlinger. I en række forsøg, ønsker vi at manipulere forsøgspersoners subjektive oplevelse, både reel og illusorisk, af motorisk kontrol med det formål at belyse bevidsthedens funktionelle rolle i motorkognition.

Del 3 bygger videre ved en teoretisk analyse af præmisser og implikationer for kognitive og non-kognitive modeller for bevidsthed, herunder hvorvidt enhver brug af subjektive rapporter forudsætter en kognitiv opfattelse af bevidsthed.

Kontakt

Mark Schram Christensen, mobil 2184 9921