Copenhagen Summer University – Københavns Universitet

NEXS > NYHEDER > Nyheder for IFI 2007-2012 > 2012 nyheder > Copenhagen Summer Univ...

21. marts 2012

Copenhagen Summer University

13.-17. august 2012 udbydes kurset "Coaching, Kirkegaard og lederskab"

Seriøs coaching er betydelig mere end et modelune, og også den usvækkede interesse for Søren Kierkegaard skyldes, at hans tanker på forunderlig vis viser sig evigt aktuelle.

Kurset vil lægge vægt på sammenhængen mellem dialogisk coaching og Søren Kierkegaards tanker om selvets dannelse og muligheden for at et menneske gennem samtale kan hjælpe det andet på vej i hans eller hendes selvudvikling og lederskab, og som støtte til organisationsudvikling. Med afsæt i Kierkegaards tanker udvides forståelsen af coachingbegrebet og coachingens anvendelse som dialogpraksis og i forhold til det personlige lederskab.

Kurset vil fokusere på coaching som en genuin samtale, hvor coachen giver plads til den coachede til at reflektere over bestemte begivenheder, situationer, opgaver. Den afgørende dimension skal dog ikke lægges på mål og præstation, men på de værdier der ligger bag ved den konkrete beslutning og den efterfølgende handling.

Prof. Reinhard Stelter fra Institut for Idræt er leder af kurset "Coaching, Kirkegaard og lederskab" - i samarbejde med Pia Søltoft, leder af Kirkegaard Forskningscenter.