Hvad mener unge om idræt, bevægelse og sundhed? – Københavns Universitet

NEXS > NYHEDER > Nyheder for IFI 2007-2012 > 2011 nyheder > Hvad mener unge om idr...

08. september 2011

Hvad mener unge om idræt, bevægelse og sundhed?

Dette besvares i en ny rapport om unge i gymnasieskolen

Rapporten giver et indblik unges holdninger til idræt, bevægelse og sundhed, samt hvordan disse parametre hænger sammen med de unges hverdagsliv. Desuden omhandler rapporten en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse udsendt til Rysensteen Gymnasiums elever som led i en pilot­undersøgelse gennemført i 2009/2010.

Rysensteen Gymnasium er placeret midt i København bagved Københavns Hovedbanegård og midt i byens prostitutionsområde, om end lokalområdet i de senere år er blevet trendsættende mht. kulturelle kunst-, spise- og musiktilbud i Kødbyen.

Rysensteen Gymnasium har i de senere år satset på at skabe et større fokus på motion og sundhed for skolens ansatte og elever, bl.a. ved aftaler med DGI-byen om anvendelse af deres træningsfaciliteter, samt aftaler med Institut for Idræt, Københavns Universitet vedrørende undervisning og etablering af et sundhedslaboratorium.

Læs mere og download rapporten Unges syn på idræt, bevægelse og sundhed i gymnasieskolen 

Læs mere om forskningsprojektet Gymnasieskolen som innovativt sundhedslaboratorium - GISU.

Kontakt

Stine Frydendal Nielsen, sfnielsen@ifi.ku.dk