7. september 2019

Nye anbefalinger fra WHO kan øge forekomsten af hjerte-kar-sygdomme

Mættet fedt

18 ernæringsforskere fra en lang række anerkendte forskningsinstitutioner verden over – herunder Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet - står bag en ny videnskabelig artikel, der konkluderer, at WHO's udkast til anbefalinger om mættet fedt og transfedt risikerer at øge forekomsten af hjerte-kar-sygdomme.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har udarbejdet udkast til nye anbefalinger omkring indholdet af mættet fedt og transfedt i den mad, vi spiser. WHO anbefaler heri, at man reducerer indtaget af mættet fedt til mindre end 10% af det samlede energiindtag og erstatter det med umættet fedt. En stor gruppe forskere mener dog ikke, at en reduktion af indtaget af mættet fedt til mindre end 10% er i overensstemmelse med den nyeste viden på området, og er bekymrede for, om anbefalingerne vil have uhensigtsmæssige konsekvenser på folkesundheden.

De sundhedsmæssige effekter af mættet fedt varierer

I artiklen The WHO draft guidelines on dietary saturated and trans-fatty acids: time for a new approach? konkluderer 18 forskere, at WHO’s anbefalinger ikke tager højde for, at de sundhedsmæssige effekter af mættet fedt afhænger af, hvilken type mættet fedt det er, hvilken fødevare fedtet befinder sig i, og at sammensætningen af fødevarer har stor betydning for fordøjelsen, forbrændingen og stofskiftet. Derfor risikerer WHO’s anbefalinger – stik mod hensigten – at medføre en stigning i antallet af hjerte-kar-sygdomme. 

”Vi mener, WHO's fokus på det samlede indhold af mættet fedt risikerer at vildlede sundhedsmyndigheder, forbrugere og industri, og fremme produktionen og indtaget af fødevarer som har et lavt indhold af mættet fedt, men som til gengæld er rige på raffineret stivelse og sukker,” siger professor, dr.med. Arne Astrup, der er institutleder på Institut for Idræt og Ernæring fra Københavns Universitet og medforfatter til artiklen.

Professor Arne Astrup og den øvrige forskergruppe mener i stedet, at WHO's anbefalinger bør tage udgangspunkt i den enkelte fødevare, så man undgår at fjerne fødevarer, der er centrale kilder til vigtige næringsstoffer:

Problemet er, at WHO's anbefalinger ikke tager højde for, at de sundhedsmæssige effekter af mættet fedt varierer. Anbefalingerne burde i langt højere grad inddrage viden om forskellige typer fedtsyrer og endnu vigtigere mangfoldigheden af fødevarer, der indeholder mættet fedt, som kan være skadelige, neutrale eller endda gavnlige i forhold til sundheden," siger professor Arne Astrup.

Forskellige fødevarer – forskellige effekter

De seneste undersøgelser tyder på, at nogle fødevarer, som har et højt indhold af mættet fedt, medfører en formindsket risiko for hjerte-kar-sygdomme. Blandt andet har studier af fx mørk chokolade og fede oste vist, at de snarere nedsætter risikoen for hjerte-kar-sygdomme, og at æg synes at være neutrale. At fraråde disse fødevarer, som er rige på andre vigtige næringsstoffer, er ikke videnskabeligt funderet:

Som det er nu, risikerer anbefalingerne at medføre en reduktion i indtaget af næringsrige fødevarer, der er vigtige for at forebygge sygdomme og forbedre sundheden – og det er ekstremt uhensigtsmæssigt og ikke i tråd med den eksisterende viden om sundhedseffekten af mættet fedt,” slår professor Arne Astrup fast. 

Mættet fedt

Mættet fedt findes fortrinsvis i animalske fødevarer, som fx kød, æg, smør, ost og mælk, ligesom mange færdigretter og pølser har et højt indhold af mættet fedt. Umættet fedt kan findes i fødevarer som fede fisk, planteolier og nødder.

Forskellige fødevarer indeholder mættet fedt i en bred vifte af sammensætninger med vidt forskellige fysiologiske effekter. Fødevarer fra animalske kilder har strukturer med essentielle forskelle mellem uforarbejdet kød og forarbejdet kød, og hvor forskellige mejeriprodukter som sødmælk, smør, yoghurt og ost også har indbyrdes forskelle, med forskellige effekter på sundheden.


Den videnskabelige artikel
Artiklen The WHO draft guidelines on dietary saturated and trans-fatty acids: time for a new approach? er udgivet i det ansete videnskabelige tidsskrift British Medical Journal.

Potentielle interesse konflikter
Professor, dr. med. Arne Astrup har via Københavns Universitet modtaget støtte fra Mejeriforskningsfonden, Global Dairy Platform, Arla Foods Amba, og European Milk Foundation til forskningsprojekter der undersøger, hvilken effekt et indtag af fede oste og mælkefedt har på menneskets sundhed. Derudover har Arne Astrup modtaget rejseudgifter og honorarer i forbindelse med møder og foredrag fra Danone, Arla Foods og Global Dairy Platform.