22. maj 2019

Institut for Idræt og Ernæring stærkt repræsenteret på Folkemødet

folkemøde

Forskere fra Institut for idræt og Ernæring medvirker i en lang række arrangementer på dette års Folkemøde i Allinge. Arrangementerne handler om så forskellige ting som ældreliv, fysisk aktivitet i folkeskolen, smagen af fisk, social ulighed i sundhed og meget andet. Nedenfor finder du et kronologisk overblik.

Åbningsdebat på Idrættens Scene: Samfundet kalder idrætten

Tid: Torsdag den 13. juni, kl. 13.30 - 14.30

Sted: Idrættens Scene på Kæmpestranden, J47

Professor Jens Bangsbo, centerleder for Center for Holdspil og Sundhed, deltager i debat om idrættens rolle i samfundet sammen med en lang række repræsentanter for idrættens organisationer. Vær med når politikere, frivillige og andre civilaktører spørger, hvordan idrætten vil bidrage til sin omverden.

Øvrige deltagere er blandt andre: Formand for DGI Charlotte Bach Thomassen; formand for Dansk Firmaidrætsforbund Peder Bisgaard; formand for Danmarks Idrætsforbund Niels Nygaard; direktør i Lokale- og Anlægsfonden Esben Danielsen; vicedirektør i Idrættens Analyseinstitut Maja Pilgaard; direktør i Anti Doping Danmark Michael Ask; professor Bjarne Ibsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.


Birte og Børge på benene: Sådan får vi inaktive ældre i gang

Tid: Torsdag den 13. juni, kl. 15.30 - 16.30

Sted: Idrættens Scene på Kæmpestranden, J47

Professor Jens Bangsbo, centerleder for Center for Holdspil og Sundhed, deltager i debat om, hvordan vi får skabt bedre helbred, mindre ensomhed og større livsglæde – særligt blandt de inaktive ældre.

De øvrige deltagere er: Ældreordfører for Socialdemokratiet Astrid Krag; formand for DGI Charlotte Bach Thomassen; landsformand for Ældre Sagen Preben Staun og sportschef i Aalborg Seniorsport Kirstine Langagergaard.


Børn, bål og blæret bouillabaisse

Tid: Torsdag den 13. juni, kl. 15.30 - 17.00 og
Fredag den 14. juni, kl. 14.00 - 16.00

Sted: Nordea-fondens ’Villa Gode Liv’ ved Brandstationen, D10

Smag fiskesuppe ved bålet og hør om hvordan vi får børn til at blive sundere ved at spise mere fisk.

Lektor Camilla Trab Damsgaard og ph.d.-studerende Stine Vuholm fortæller om, hvad fisk betyder for børns krop og hjerne og giver sammen med kokken Gorm Wisweh praktisk inspiration til, hvordan vi får mere fisk i de mindste børn. Alle samles om bålkomfuret og børnene får mulighed for at lave bouillabaisse med masser af fisk og skaldyr.

Øvrige deltagere er blandt andre: Kok Gorm Wisweh og lederen for forskningsenheden på Kattegatcenteret Lone Thybo Mouritsen.


Smag på FiSK og se hvad dine fiskevaner fortæller om dig

Tid: Fredag den 14. juni, kl. 12.00 - 13.00 og
L
ørdag den 15. juni, kl. 11.00 - 12.30.

Sted: Nordea-fondens ’Villa Gode Liv’ ved Brandstationen, D10

Lektor Camilla Trab Damsgaard og ph.d.-studerende Stine Vuholm introducerer til forskning fra Projekt FiSK, der viser, at danskernes fiskeindtag og yndlingsspisefisk afhænger af både alder, køn og bopæl – og at det faktisk er de mindste børn som spiser mest fisk og deres forældre som spiser mindst. Kom og lyt og giv input til, hvad der skal til for at opretholde børnenes gode fiskevaner videre gennem livet.

Øvrige deltagere er alle fra Kattegatcenteret: Lederen for forskningsenheden Lone Thybo Mouritsen; leder af skoletjenesten Søren Koops Forsberg og formidler Anna Kold.


Sundhed og sygdom: Det skæve Danmark

Tid: Fredag den 14. juni, kl. 17.30 - 18.30

Sted: Københavns Universitets telt, Yder-/Indermolen, G30

Lektor Camilla Trab Damsgaard fra Institut for Idræt og Ernæring og lektor Maria Kristiansen fra Institut for Folkesundhed og Center for Sund Aldring har inviteret folketingsmedlemmerne Sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen fra SF og Per Larsen fra Det Konservative Folkeparti ind til at debattere årsager og løsninger til ulighed i sundhed i Danmark.

Jo kortere uddannelse og jo lavere indkomst danskerne har, jo højere er forekomsten af eksempelvis overvægt og risikoen for en lang række sygdomme. Det starter i barndommen, hvor børn fra ressourcestærke familier har sundere kostvaner og mindre overvægt end børn, hvis forældre har færre ressourcer. Hvad er årsagerne til ulighed i sundhed? Hvad kan og bør individet selv gøre, hvilken rolle spiller civilsamfundet - og hvad kan og bør velfærdsstaten gøre?


Hvordan får vi den danske folkeskole mere i bevægelse?

Tid: Lørdag den 15. juni, kl. 10.30 - 11.15

Sted: Idrættens Scene på Kæmpestranden, J47

Lektor Jacob Wienecke – der forsker i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og indlæring – deltager i debat omkring bevægelse i folkeskolen og betydningen for børns indlæring. Jacob Wienecke introducerer til BasketMatematik og hegler paneldeltagere og tilhørere igennem.

Øvrige deltagere er: Generalsekretær i Dansk Skoleidræt Bjørn Friis Neerfeldt; medlem af undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening Niels Lykke Lynnerup og journalist Heidi Frederikke Rasmussen.


Det gode og sunde ældreliv – hvad er det og hvem har det?

Tid: Lørdag den 15. juni, kl. 15.00 - 15.45

Sted: Sundhedsstyrelsen på Kæmpestranden, J27

Professor Inge Tetens deltager i panel, der debatterer det gode, sunde ældreliv. Men hvem er ’de ældre’ - og har alle samme mulighed for et godt og sundt ældreliv? Politisk er der fokus på det gode ældreliv, og at de ekstra leveår bliver gode uden at dårligt helbred begrænser muligheden for at leve det liv, den enkelte ønsker. Men hvad kan den enkelte selv gøre, og hvad skal samfundet bidrage med? Og er det mere acceptabelt som ældre at have usund adfærd med fx alkohol, rygning og fysisk inaktivitet?

Øvrig deltager er: Enhedschef i Sundhedsstyrelsen Mads Biering La Cour. Der kommer flere til.