8. marts 2019

Idrætsstuderende modtager Zonta København III’s 8. marts legat

rejselegat

For tredje år i træk uddeles Zonta København III’s rejselegat for Kvinder i Science tilknyttet Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Legatet fra Zonta tildeles i år til Andrea Tamariz-Ellemann, kandidatstuderende på Institut for Idræt og Ernæring i humanfysiologi.

Modtagerne af Zonta København III’s 8. marts legat skal være fagligt dygtige og yderligere demonstrere, at de er socialt engagerede. Andrea tildeles blandt andet legatet på baggrund af sit ønske om at udvikle sin forskning i kvinders hjerte-kar-sundhed.

Rejselegatet er på 15.000 kroner, og Andrea vil med legatet dygtiggøre sig indenfor molekylær biologi på genområdet hos en forskningsgruppe på Universitat de Valencia i Spanien. I dag er hun tilknyttet professor Ylva Hellstens forskningsgruppe, der har fokus på kredsløbets tilpasning til træning og inaktivitet i relation til ældre, sundhed og præstation. 

Zonta København III’s 8. marts legat uddeles hvert år på kvindernes internationale kampdag, som også er dagen for etablering af Landbohøjskolen (8. marts 1858), hvoraf dele nu indgår i Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. 

Legatoverrækkelse

Legatet overrækkes af formanden for fundraising-udvalget hos ZONTA København III Vibeke From Jeppesen, ved et arrangement d. 8. marts på det Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C. Se mere om arrangementet her.