4. maj 2018

Institut for Idræt og Ernæring udvikler træningsguide til demensramte for Sundhedsstyrelsen

demens

Institut for Idræt og Ernæring, Ældresagen og PLUSS har udviklet en guide for Sundhedsstyrelsen rettet mod mennesker med demens. Guiden giver sundheds- og plejepersonale, pårørende, og frivillige inspiration til fysisk aktivitet i fem kendte hverdagsmiljøer og kan tages direkte med ud i træningslokalet.

Nationalt Videnscenter for Demens anslår, at der findes 87.000 danskere med demens i alderen 60 år og opad. Der er derfor et kontinuerligt behov for at udvikle tilbud om træning og fysisk aktivitet for mennesker med demens i både let, middel og svær grad.

Træningsguide med øvelser og gode råd

Institut for Idræt og Ernæring blev inviteret til at deltage i udviklingen af Guide til fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens som en konsekvens af instituttets forskning i relationen mellem fysisk træning, kognitiv funktion og sygdom.

”Demens er en svækkelse af hjernens funktion. Som konsekvens kan man få sværere ved at tage initiativ til gøremål så som at komme ud af huset. Alt i alt bliver man ofte mere inaktiv – og det er ikke godt for nogen mennesker",  forklarer Ida Laurent, der er ansat som rådgiver på Center for Holdspil og Sundhed, og som har været med til at udvikle demenspakkerne.

Hun fortsætter: ”Derfor har mennesker med demens ofte behov for hjælp af de mennesker, der er omkring dem til at forblive aktive. Og til det formål har vi så nu udviklet en guide, der kan bruges af alle de mennesker, der omgiver de demensramte; deres børn, fysioterapeuter, social- og sundhedshjælpere og de frivillige i foreningerne.”

Brugerne får pulsen op og bruger hovedet

Aktiviteterne i træningsguiden er delt op i 5 kendte hverdagsmiljøer: Eget hjem, naturen, træningscenter, pleje- eller aktivitetscenter og forening.  Træningsguiden er udviklet til at ligge online, så alle kan tilgå den via PC eller smartphone – også når de står i træningslokalet og skal bruge den. Øvelserne er udviklet med den intention, at de skal være nemme at anvende og samtidig skal der indgå elementer der udfordrer hjernen i kombination med, at pulsen kommer op. Det kan fx være boldøvelser hvor pulsen kommer op samtidigt med at årets måneder siges højt hver gang bold afleveres videre.  

Træningsguiden og de tilhørende træningsøvelser er udviklet på baggrund af større internationale videnskabelige studier, samt studier fra NEXS. 

Danske Fysioterapeuter hilser den nye træningsguide meget velkommen i arbejdet med borgere med let til moderat demens: ”Der har gennem en årrække været et stigende fokus på at få mennesker med demens aktiveret til en mere fysisk aktiv livsstil. Derfor har der været et stort behov for at få adgang til en opdateret, lettilgængelig og brugbar viden på området. Og den er kommet med denne guide, som blandt andet indeholder en masse helt konkrete øvelser, som er en god inspiration i fysioterapeuternes hverdag,” siger Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht.

Guide til fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens er udviklet som et led i National Demenshandlingspal 2025.

Læs Sundhedsstyrelsens nyhed om demenspakkerne

Vil du vide mere

Rådgiver Ida Laurent, ila@nexs.ku.dk
Center for Holdspil og Sundhed, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Formand Tina Lambrecht, tl@fysio.dk
Danske Fysioterapeuter