7. december 2018

Arne Astrup på listen over mest citerede forskere i verden

citation

Professor, dr. med Arne Astrup repræsenterer ernæringsforskningen ved Københavns Universitet på Clarivates liste over de mest citerede forskere i verden. Samlet set indtager Københavns Universitet en plads som nr. 33 i opgørelsen af hvilke universiteter, som har leveret flest navne til listen.

Clarivate Analytics årlige liste Higly Cited Researchers indbefatter i år intet mindre end 6000 forskere, heraf 33 fra Københavns Universitet. Dette placerer ifølge Universitetsavisen universitet på en plads som nr. 33 i verden, når det kommer til at have flest højt citerede forskere ansat.

Higly Cited Researchers fokuserer på forskningsresultaterne inden for natur- og samfundsvidenskab og er baseret på citationer opgjort i Web of Science - et citationsindex, som Clarivate Analytics også driver.

I opgørelsen har man set på artikler, der er publiceret fra 2006 – 2016 og opgjort hvilke af dem, der lå i top 1 % indenfor deres felt ift. citationer. Yderligere har man set på den enkelte forskers samlede antal citationer i ”highly cited papers” inden for vedkommendes felt. Dette har altså givet Arne Astrup en plads blandt KU’s 33 mest citerede forskere.

Da Arne Astrup er ansat som leder på Københavns Universitet forventes han ikke at være aktivt forskende, og da jobbet som institutleder i dag anses for at være en fuldtidsbeskæftigelse, er det ekstra bemærkelsesværdigt, men han tildeler staben på instituttet en stor del af æren for placeringen: ”Vi har en meget velfungerende institutadministration, og det giver mig faktisk mulighed for at være fundraiser og forskningsaktiv, om end en stor del af forskningen nok finder sted i fritiden," siger professor Arne Astrup.