19. juli 2017

Varmere klima truer produktion og trivsel

Klimaforandringer

Mange industrier – også i Nordeuropa - vil i fremtiden blive ramt af klimaforandringer, der direkte vil påvirke samfundsøkonomien. Temperaturstigninger kan forringe produktiviteten og konkurrenceevnen med op til 25 % - og varmestress kan yderligere have negativ indflydelse på medarbejdernes sundhed og trivsel. Det viser undersøgelser fra EU-projektet HEAT-SHIELD, der ledes fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Det var ikke nogen opmuntrende nyhed, da præsident Trump meldte ud, at han vil forsøge at trække USA ud af klimaaftalen fra Paris i 2015. Det sker, mens naturen er tydeligt påvirket af klimaforandringerne med globale temperaturstigninger  og et Sydeuropa, der oplever tørke og skovbrande som i Spanien og Portugal.

Stor effekt af temperaturstigning i Nordeuropa

Men undersøgelser der netop er offentliggjort i det amerikanske videnskabelige klimatidsskrift ’Temperature’, viser at det ikke kun er borgere og industrien i de traditionelt ”varme lande”, der kommer til at mærke effekterne af klimaforandringerne. Det vil også ramme Nordeuropa, og produktiviteten i mange industrier vil blive påvirket af fremtidige temperaturstigninger.

Foreløbige resultater fra projektet peger på, at varme er årsag til en tabt produktivitet på op til 25 %, og varme er allerede et tema i flere industrier og har direkte indflydelse på økonomi som følge af tabt arbejdstid.  

Amerikanske forskere med på sagen

Ifølge professor Lars Nybo fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet vil det videnskabelige samfund i USA arbejde på at styrke det internationale klimasamarbejde på trods af udmeldingerne fra Det Hvide Hus. Det er opløftende nyt for Lars Nybo, der samtidig er ledende forsker og projektkoordinator i HEAT-SHIELD:

Det er rigtig positivt, at vi nu oplever, at amerikanske forskere vil medvirke til at håndtere de negative virkninger af varmestress på arbejdspladsen. Den amerikanske interesse er blandt andet sket gennem det anerkendte videnskabelige tidsskrift ’Temperature’, hvor lederen i sidste nummer rummer en stor opfordring til at påbegynde flere fælles analyser og projekter. Ikke kun blandt internationale forskere, men også mellem virksomheder, offentlige myndigheder og andre interessenter med det formål at udvikle en omkostningseffektiv forebyggelsesindsats mod klimaforandringerne”, siger professor Lars Nybo.

Samarbejde med fokus på bundlinien

Som professor i human fysiologi arbejder Lars Nybo i HEAT-SHIELD med, hvad der sker med vores fysiske og kognitive evner, når vi befinder os i varme omgivelser. Det vil sige hvordan vi opfatter verden, tænker og problemløser, når hjernen kører på højtryk, og sveden hagler ned over ansigtet.

Vi arbejder allerede sammen med private virksomheder i både Sydeuropa og i Danmark, hvor der faktisk er fabrikker med store varmeproblemer. Her bliver der i samarbejde med firmaerne fundet løsninger. Vi arbejder også for at udvikle løsninger til, hvordan man som virksomhed samarbejder med en vidensinstitution som Københavns Universitet, når det drejer sig om at implementere bæredygtige løsninger til gavn for medarbejderne og samtidig tilgodeser både den grønne og den sorte bundlinje med de positive overskudstal,” understreger professor Nybo.

HEAT-SHIELD forsker effekt af temperaturstigninger

EU-projektet HEAT-SHIELD (Heat shield betyder ’varmeskjold’) blev etableret i 2016 og udvikler viden, der skal modvirke de negative effekter af temperaturstigningerne. Projektet har et budget på over 50 millioner kroner og inkluderer forskere og private og offentlige interesseorganisationer i foreløbig 11 europæiske lande.

Viden fra projektet har nu fundet vej til USA, hvor forskere gerne vil bidrage til en global indsats på området. Paradoksalt nok sker det samtidig med, at Det Hvide Hus har meldt ud, at de vil ophæve internationale aftaler om at gøre noget fælles ved klimaforandringerne.

HEAT-SHIELD er en del af Horizon 2020 – det største forsknings- og innovationsprogram i EU nogensinde med et budget over 7 år på næsten 600 mio. kr.

Læs mere om HEAT-SHIELD på projektets website.