24. maj 2017

Mads Fiil Hjort tildeles SCIENCE Erhvervspris for Yngre Forskere 2017

SCIENCE Erhvervspris

tildeles forskeren for en indsats for at udmønte sin forskning i erhvervssammenhæng og samtidig inspirere andre. Prisen er på 75.000 kr., som Mads Fiil Hjort deler med anden prismodtager postdoc Svend Roesen Madsen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab. Prisen tildeles af et eksternt bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Chr. Hansen, Netcompany, Haldor Topsøe og Arla Foods.

Fotograf: Ali Roshanzamir

Det eksterne bedømmelsesudvalg skriver om tildelingen af prisen til Mads Fiil Hjorth:

Han arbejder med måling af enkle, men nye biomarkører i forbindelse med vægttab eller vægt-fastholdelse. Det vil gøre det muligt for den enkelte at vælge netop den diæt, som vedkommende mest sandsynligt vil tabe sig ved. Mads bidrager med løsninger til et væsentligt samfundsproblem (fedme og diabetes) i samarbejde med en international virksomhed, som også bidrager med midler til yderligere forskning og udvikling. Oven i kommer hans stærke engagement i at kommunikere sin forskning til både børn, unge og voksne. Mads er derfor den ene af to gode ambassadører for SCIENCE Erhvervspris for yngre forskere 2017.

Læs mere om tildelingen af SCIENCE Erhvervspris på SCIENCE’s website.