21. juni 2017

Fysisk træning skal give mennesker med demens øget livskvalitet

Demens

Nyt spændende samarbejde om at udvikle motiverende træningsforløb, der er særligt tilpasset mennesker med demens.

Fysisk træning og aktivitet skal give fysisk, psykisk og socialt velvære hos mennesker med demens i nyt udviklingsprojekt. (Modelfoto).

Det er vigtigt, at mennesker med demens får regelmæssig fysisk træning, da de kan have en tendens til at isolere sig og blive inaktive, fordi de har svært ved at overskue deres hverdag.

God fysisk form gør det lettere at komme ud blandt andre, at tage trapperne, at klare sine indkøb, havearbejde og en række andre dagligdags gøremål - og øger den enkeltes fysiske, psykiske og sociale velvære.

Træningen skal inspirere kommunernes sundhedspersonale

Det er baggrunden for, at en udviklingsgruppe nu er gået i gang med at udvikle særlige ’træningspakker’ med det formål at motivere mennesker med demens til fysisk træning. Samtidig skal træningspakkerne give kommunerne inspiration til, hvordan de i samarbejde med frivilligorganisationer kan skabe gode rammer for fysisk aktivitet. 

Udviklingsgruppen bag den nye, tilpassede træning består af eksperter fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet, Ældre Sagen samt analyse- og rådgivningsvirksomheden Pluss. Projektet bakkes også op af DGI.

- På det fysiologiske område er træning med høj intensitet det, der viser spændende resultater på nuværende tidspunkt, for den type træning giver den største fremgang på områder som balance og kondition, der hjælper den enkelte til at klare et selvstændig liv i længere tid, fortæller rådgiver Ida Laurent fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.

- Men der er plads til at udfordre området med træning for mennesker med demens ved at kombinere traditionel fysisk træning med fysisk træning, der samtidig arbejder med kognitive elementer.

Workshops i Esbjerg, Odense og København

Første skridt mod udviklingen af træningspakkerne blev taget på en workshop i Esbjerg med deltagelse af repræsentanter fra det lokale sundhedscenter, et plejecenter, et daghjem, visitationen, hjemmeplejen, en borger med demens, en pårørende, Ældre Sagen, DGI Sydvest og en psykolog med speciale i mennesker med demens.

Efter sommerferien afholdes yderligere to workshops i henholdsvis Odense og København.

Indholdet af træningspakkerne tilpasset mennesker med demens er i gang med at blive defineret på en række workshops. Den første foregik i Esbjerg den 6. juni. Foto: Anne Mi Svarrer

Vicecenterleder Bo Vestergård Madsen fra Center for Holdspil og Sundhed fra Institut for Idræt og Ernæring ser frem til det fortsatte arbejde med træningspakkerne:

- Vi er eksperter i at udvikle og justere træning, så den er tilpasset en bestemt målgruppe, og vi glæder os naturligvis over at være med i dette spændende projekt og kunne påvirke træningen for mennesker med demens, siger han, og fremhæver samarbejdet med Ældre Sagen og DGI:

- Det er en stor styrke for projektet, at Ældre Sagen og DGI deltager, da det er to store organisationer med høj troværdighed, og som begge har kapacitet til at spille en vigtig rolle for de ældres sundhed gennem deres mange motionstilbud til seniorer, siger han.

Udvikling af demens-træningspakkerne er et initiativ i den nationale demenshandlingsplan fra 2016 og træningspakkerne bliver stillet til rådighed for kommunerne i starten af 2018.