28. april 2016

Erik Mygind modtager Udeskoleprisen 2016

Erik Mygind

der blandt andet er projektleder på forskningsprojektet TEACHOUT modtog 19. april Udeskoleprisen 2016 for sit mangeårige arbejde med at knytte forskning og praksis sammen og dermed udbrede forståelsen for udeskole i Danmark.

Formand for UdeskoleNet, Karen Barfod, motiverede hædersprisen:

Foto af Karen Barfod og Erik Mygind

"I 2016 gives udeskoleprisen til et af de mennesker, der i 1999 var med til at starte det store forskningsprojekt, der for alvor satte gang i at udbrede forståelsen for udeskole. Med et venligt smil, og altid parat til at dele viden og erfaringer, har årets modtager været med til at knytte forskning og praksis sammen med stor respekt for begge sider af samme sag. Gennem forskning, vidensdeling og mange samarbejder har udeskoles nestor i Danmark, Erik Mygind ikke alene lavet gedigen forskning, men også skabt grundlaget for et bredt samarbejde mellem mange mennesker, lærere, pædagoger, forskere, ph.d.- og masterstuderende i hele Danmark og Internationalt.”

Med prisen følger et Nonnetit æbletræ fra Æbleværkstedet.

Hvad er udeskole

Udeskole er en skoleform, hvor lærere og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud i natur, kultur og samfund omkring skolen. Udedagen er faglig, og de aktiviteter der bliver gennemført udendørs tænkes sammen med undervisningen inde til en hel undervisning, som styrker elevernes læring, sundhed og livsglæde.

Læs mere om udeskole i Viden om udeskole.

Læs mere om Trygfondens udeskole forskningsprojektet TEACHOUT.

Læs mere om prisen til Erik Mygind på Udeskolenets website.

Kontakt

Prismodtager Erik Mygind, emygind@nexs.ku.dk, mobil: 2875 0894