29. juni 2016

Jesper Lundbye-Jensen og Arne Astrup indstillet til årets KU-priser

indstilling

Et bredt felt af undervisere og forskere på Københavns Universitet er blevet indstillet til at modtage årets tre KU-priser; Undervisningsprisen, Innovationsprisen og Studiemiljøprisen. Fra Institut for Idræt og Ernæring er lektor Jesper Lundbye-Jensen og professor og institutleder Arne Astrup indstillet til henholdsvis Undervisningsprisen og Innovationsprisen.

Med uddelingen af de tre priser ønsker universitetet at fremhæve og påskønne undervisning af den højeste kvalitet, sætte fokus på fremragende forskning omsat til gavn for samfund og erhvervsliv og hylde en forening, et projekt eller undervisere, som skaber et særlig stærkt studiemiljø. Priserne uddeles ved KU's Årsfest d. 18. november 2016.

Undervisningsprisen, Årets Harald

Undervisningsprisen er opkaldt efter matematikeren Harald Bohr, hvis ”entusiastiske forelæsninger” iflg. tidligere rektor Ove Nathan ”kunne gøre et vanskeligt tilgængeligt stof til en næsten ophidsende intellektuel nydelse”. Prisen uddeles hvert år til en af universitetets undervisere for god og inspirerende undervisning. Det er de studerende selv, der indstiller til Undervisningsprisen og blandt de i alt 23 indstillede er Jesper Lundbye-Jensen fra Institut for Idræt og Ernæring.

En gennemgang af prismodtagere viser, at instituttet har gode traditioner for at have dygtige undervisere. I 2010 var det således lektor Helle Winther, der løb med æren, ligesom også professor Hans Bonde er blevet tildelt prisen tilbage i 2004. Det håndgribelige symbol på ”Årets Harald” er en stor hornugle – visdommens fugl, Pallas Athenes fugl – i porcelæn, skænket af Royal Copenhagen. Hvert år dekoreret af en ny dansk kunstner.

Innovationsprisen

Det er i år sjette gang, at Københavns Universitet uddeler Innovationsprisen. Prisen uddeles af prorektor for forskning og innovation, Thomas Bjørnholm, og gives for fremragende forskning omsat til gavn for samfund og erhvervsliv. 

Professor og institutleder Arne Astrup er indstillet af Dekan John Renner Hansen, med begrundelsen at Arne Astrup sideløbende med sit job som institutleder siden 1990 har været en særdeles aktiv forsker med fokus på både grundforskning og anvendt forskning – med stort fokus på formidling og innovation, samtidig med, at han har skabt et omfattende samarbejde med virksomheder.

Bedømmelsesudvalget har modtaget i alt 14 indstillinger til Københavns Universitets Innovationspris 2016. Vinderen tildeles 10.000 kr. og et kunstværk.